Blindengeleiderobot biedt bredere horizon

Michiel van den Berg en Meindert van de Berg werken sinds 2019 met hun bedrijf Blindsight Mobility aan de ontwikkeling van de Sightguide, een elektronisch alternatief voor de blindengeleidehond. Als ervaringsdeskundigen – Meindert is blind en Michiel is slechtziend – weten ze heel goed aan welke eisen het product moet voldoen. Voor de specifieke, technische ontwikkeling roepen ze vaak de hulp in van hbo-studenten, zowel van de HAN als van Windesheim.

Michiel van den berg en Meindert van de Berg hebben hun zinnen gezet op een alternatief voor de blindengeleidehond, omdat een hond niet voor iedereen een optie is. Michiel van den Berg: ‘Sommige mensen houden er gewoon niet van, hebben religieuze bezwaren, hebben geen ruimte of willen de verantwoordelijkheid liever niet. Een blindenstok is zeker niet zaligmakend, die kost de gebruiker veel energie. Daarmee merk je alleen dat er een obstakel is, daar moet je vervolgens zelf op de tast omheen zien te komen. De Sightguide detecteert niet alleen een groep containers op de stoep, maar neemt ook de beslissing om de gebruiker er veilig omheen te sturen.’

Voor Michiel van den Berg voelde het logisch om samenwerking te zoeken met de HAN, University of Applied Sciences; hij studeerde er zelf af in commerciële economie. HAN-docent en coördinator van de minor Embedded Vision Design Hugo Arends is enthousiast over de verbinding die ontstond tussen de hogeschool en Blindsight Mobility.

Prototypes ontwikkelen

Hugo Arends deed vorig jaar nog zelf onderzoek en werkte mee aan de ontwikkeling van een tweede prototype binnen het project. ‘Als hogeschool – zowel de HAN als Windesheim – helpen we het bedrijf steeds een stapje verder met onze input. Met weer een nieuw prototype of nieuwere functies om te tonen, staan Michiel en Meindert weer sterker in de werving van financiers. Voor onze studenten is het een uitgelezen kans om ervaring op te doen in de praktijk. Dit jaar focussen we op beeldherkenningstechnieken. Voor onze minor superrelevant en het gaat ook nog eens om een heel mooi project. Het helpt mensen met weinig of geen zicht om hun zelfstandigheid te behouden of weer terug te krijgen.’

Project Blindsight Mobility, student Embedded System Engineering Bogdan Corbeau en docent Hugo Arends (links), foto Gerard Burgers

Systeem werkt als menselijk brein

Een van de studenten die op dit moment meewerkt aan de ontwikkeling van de Sightguide is Bogdan Corbean, internationaal student Embedded Systems Engineering aan de HAN. Hij vertelt: ‘Voor mijn minor Embedded Vision Design ben ik betrokken bij het verbeteren van de beeldverwerkingstechnieken van de blindengeleiderobot. We willen bijvoorbeeld beelden kunnen detecteren op grotere afstand. Denk aan logo’s van winkels of een bushalte. Voor die laatste zouden we een soort QR-code kunnen ontwikkelen, die de Sightguide het liefst al vanaf een meter of tien kan ‘zien’. We zijn nu aan het testen met de mogelijkheden hiervoor. Wat ik een eyeopener vond was hoe deep learning, een categorie binnen artificial intelligence, systemen laat werken op dezelfde manier als het menselijk brein. Daarmee kun je apparaten dus ‘leren’ om patronen te ontdekken via een soortgelijk neurologisch netwerk zoals wij mensen tot onze beschikking hebben.’

Steeds nieuwe inzichten

Michiel van den Berg is blij met de bijdragen van studenten. ‘Doordat de groepen studenten om de zoveel tijd wisselen, krijgen we steeds weer nieuwe inzichten’, vertelt hij. ‘Maar de complexiteit van het project zorgt voor veel inwerktijd en het samenvoegen van de verschillende onderzoeken is tijdrovend. We denken er daarom over om ook een commerciële ontwikkelaar in te schakelen en de verdere uitwerking dan bij studenten neer te leggen. Het is namelijk heel waardevol om studenten van allerlei nationaliteiten en van verschillende studierichtingen (van automotive tot wiskundige talenten tot industrieel productontwerpers) hun licht over de Sightguide te laten schijnen.’

Op de markt brengen

Hoewel Michiel van den Berg zich soms afvraagt waaraan hij begonnen is, is hij nog altijd heel gedreven om de Sightguide op de markt te brengen. Het zal nog een paar jaar duren. Hoe lang precies hangt vooral af van de financiering. ‘Het moeilijkste hebben we gehad; dat is beginnen en mensen achter je plannen krijgen. Waar ik energie van blijf krijgen, is het zien samenkomen van de resultaten van alle betrokken disciplines.’
Het bedrijf heeft ook een meedenkpanel van mensen uit de doelgroep gevormd. ‘Hun reacties zijn positief’, constateert Michiel van den Berg. ‘Ze zien dat de Sightguide hun horizon aanzienlijk kan verbreden. Ze zeggen: ‘Dan kan ik zelf naar mijn zus die is verhuisd’ of ‘Dan kan ik alleen naar de Keukenhof, dat wil ik al zo lang’. Daar doen we het voor. Elke dag komen we met plezier en bezieling een stapje dichter bij ons doel.’

Project Blindsight Mobility, student Embedded System Engineering Bogdan Corbeau en docent Hugo Arends (links), foto Gerard Burgers

Gepubliceerd op
17 maart 2022
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!