Student werktuigbouwkunde Sam Putman (links) en begeleider Wisse van Vliet

“Werktuigbouwkunde ligt dicht bij uitvinden”

Een nieuwe techniek onderzoeken om waterstof te bevochtigen voor een elektrochemische compressor. Dat is de uitdagende stageopdracht van Sam Putman (21) uit Ellecom, derdejaarsstudent Werktuigbouwkunde aan de HAN, University of Applied Sciences.

Student werktuigbouwkunde Sam Putman (links) en begeleider Wisse van Vliet

Dat Sam Putman (links op de foto) de opleiding Werktuigbouwkunde zou volgen na zijn havodiploma stond al lange tijd vast. ‘Als mensen mij vroeger de vraag stelden wat ik later wilde worden, zei ik altijd uitvinder. Werktuigbouwkunde ligt daar dichtbij, want je maakt hier kennis met verschillende vakken. Toen ik voor het eerst iets dat ik digitaal had ontworpen als fysiek onderdeel terugkreeg, viel het kwartje: de keuzes die ik maak tijdens het ontwerpen, doen er echt toe. Dat moment was voor mij bepalend.’

Op druk brengen

Sinds het begin van dit schooljaar tot februari volgend jaar loopt de Ellecommer stage bij HyET Hydrogen in Arnhem, waar hij werkt aan een elektrochemische compressor voor waterstof. Sam’s begeleider is procesingenieur Wisse van Vliet, die de stageopdracht uitlegt: ‘We brengen waterstof van lage druk, 5 bar, op druk tot ruim 700 bar, zodat je er meer van kunt meenemen, bijvoorbeeld in een auto. Dat kun je doen met een traditionele compressor, maar daar kleven nadelen aan vanwege de vele bewegende onderdelen. Die bewegende delen zijn lastig gasdicht te houden voor waterstof en zorgen voor veel onderhoud. Voor deze nieuwe techniek van HyET is het nodig om waterstof vochtig te maken. Sam onderzoekt nu of er een betere manier is om dit te doen. Er bestaan namelijk wel technieken die werken, maar die zijn te kostbaar om dit op grote schaal uit te rollen.’

Membraan

De techniek die Sam Putman onderzoekt, is veel compacter dan de gebruikelijke methode, vertelt hij. ‘Het is net als de werking van een kaars: je neemt een stuk lont dat het vocht opzuigt en omdat het gas erlangs stroomt, komt het vocht in het gas terecht. Daarna gaat de bevochtigde waterstof door naar een membraan, hier wordt de waterstof er doorheen geforceerd met behulp van elektrische spanning om de druk op te voeren. Belangrijk daarbij is dat het membraan niet uitdroogt, maar vochtig blijft.’
De student is nu bezig met de testfase. ‘Ik heb een kolom gebouwd waar ik waterstof doorheen laat stromen onder verschillende omstandigheden en dan meet ik het resultaat. Daarna sluit ik alles aan op de compressor en kijk ik of het werkt met de lont.’

Student werktuigbouwkunde Sam Putman (links) en begeleider Wisse van Vliet

Pionieren

Sam Putman is hoopvol over de uitkomst van zijn onderzoek. ‘Omgaan met wat je meet en daarop verder gaan. Dat is uitvinden’, vat zijn begeleider Wisse van Vliet samen, die eveneens werktuigbouwkunde studeerde. Als stagiair kwam hij bij HyET Hydrogen terecht en vond er daarna een baan. In krap vijf jaar groeide het bedrijf uit van elf naar vijftig medewerkers. ‘We hebben veel internationale medewerkers en opdrachten. Vorig jaar zat ik een half jaar in Amerika voor een opdracht van het zuiveren van waterstof, voor het grootste gasdistributiebedrijf in Zuid-Californië. In dit werk ben je echt aan het ontdekken, pionieren.’

Innovatief bedrijf

Sam Putman heeft na zijn stage nog een minor voor de boeg en gaat dan afstuderen. Vervolgens wil hij aan het werk. ‘Het innovatieve van dit bedrijf spreekt me enorm aan. Iets doen wat nodig is en kijken hoe je dat dan voor elkaar krijgt.’ Met een lach: ‘Uitvinden dus.’

HBO-opleidingen
Waar wil jij groeien?
Gepubliceerd op
10 november 2022
Hogeschool
HAN - University of Applied Sciences
Opleiding
Werktuigbouwkunde
Stagiair
Sam Putman
Stagebedrijf
HyET Hydrogen, Arnhem
Stagebegeleider
Wisse van Vliet
Stage-opdracht
Elektrochemische compressor voor waterstof
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!