Connectr: samenwerking versnelt energietransitie

Connectr werkt aan versnelling van technologische innovaties in de energietransitie door toepassingen en opschaling ervan in de praktijk mogelijk te maken. Op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem worden bedrijven, overheden, onderwijs en onderzoek bij elkaar gebracht. Letterlijk: in gedeelde laboratoria, een gezamenlijk kantoor en door ruimte te bieden aan proefopstellingen. ‘Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden jaagt de energietransitie aan.’

Het gezamenlijke kantoor (shared office) van Connectr voor professionals werkzaam in de energiesector wordt op 14 november 2022 op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in gebruik genomen. Deze inspirerende ruimte in een herontwikkeld industrieel pand is voorzien van allerlei faciliteiten. Dit eigentijdse kantoor vormt een volgende stap op weg naar meer samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de energietransitie te versnellen.

Dat is nodig, wil Nederland (en de rest van Europa) zijn ambities kunnen waarmaken om via 2030 (55 procent) in 2050 (95 procent) over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dat is nodig om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo te voorkomen dat de temperatuur op aarde alsmaar stijgt. Met als gevolg dat het klimaat verandert en steeds meer gebieden onleefbaar worden door overstromingen of droogte.

Jeroen Herremans en Erik Folgering bij Connectr op IPKW in Arnhem

Innovaties toepasbaar maken

‘Innovatieve oplossingen zijn er zeker al, we moeten ze nu toepasbaar maken en naar de markt brengen’, zegt Jeroen Herremans, directeur van Connectr. ‘Arnhem is een energiestad: alle partijen die een rol spelen in de energietransitie zijn hier gevestigd’, benadrukt Erik Folgering, programmamanager Onderwijs en Onderzoek van Connectr. ‘Door samen te werken versterken bedrijven en kennisinstellingen elkaar en kunnen we de energietransitie versnellen.’

De eerste bedrijven zijn bij Connectr ‘geland’ en het grote gezamenlijke testlaboratorium waar professionals en studenten samenwerken is in 2023 klaar. In dit Innovatielab delen bedrijven hun kennis en onderzoek op het gebied van de energietransitie. Bedrijven werken er ook samen met studenten van onder meer de HAN, University of Applied Sciences en van mbo-instelling Rijn IJssel.

Connectr Innovatielab

Verspreid over IPKW werken nu al dagelijks ruim 150 studenten van de HAN in het Waterstoflab, het Powerlab en het Mobility Innovation Center aan projecten van bedrijven. Met ingang van het studiejaar 2023-24 komen deze labs samen in het HAN-gedeelte van het Connectr Innovatielab. Daar maken in 2024 dagelijks zo’n driehonderd studenten van de HAN, universiteiten, mbo-opleidingen en andere cursisten gebruik van.

Bedrijven als HyET Hydrogen en Nedstack en organisaties als ELaad NL vestigen bij Connectr hun laboratorium en delen dat met andere partijen. ‘Bedrijven gebruiken hun lab niet fulltime, waardoor andere bedrijven en het onderwijs, er gebruik van kunnen maken. Zo heeft het onderwijs toegang tot hoogstaande apparatuur’, verklaart Jeroen Herremans.

Jeroen Herremans en Erik Folgering bij Connectr op IPKW in Arnhem

Elektrische laadinfrastructuur

Via bijvoorbeeld het project Plug in & Play krijgen studenten en professionals de mogelijkheid zich te verdiepen in de wereld van de elektrische laadinfrastructuur. ‘Het Rijn IJssel, maar ook het ROVC in Ede, de grootste opleider in de installatiebranche, zijn nauw betrokken’, vertelt Erik Folgering.

Er moeten de komende jaren circa twee miljoen laadpalen worden geplaatst om elektrisch rijden mogelijk te maken. Jeroen Herremans: ‘Installatiebedrijven of ZZP’ers die daarmee aan de slag willen, kunnen hier een deeltijdopleiding volgen. Hetzelfde geldt trouwens voor batterijtechnologie en systeemintegratie. Daar zijn we in deze regio goed in.’

Human Capital Agenda

Connectr ziet de om-, na- en bijscholing van medewerkers in de energiebranche als een belangrijke taak. ‘Talentontwikkeling is een kritische succesfactor bij het versnellen van de energietransitie’, constateert Erik Folgering. ‘De energietransitie loopt vast zonder goed opgeleide professionals. Daarom is het nodig dat regionale kennisinstellingen nauwer samenwerken met de praktijk in het bedrijfsleven.’

Uit onderzoek blijkt dat er nu zo’n 15.000 extra arbeidskrachten nodig zijn voor de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen.

Jeroen Herremans en Erik Folgering bij Connectr op IPKW in Arnhem

‘In samenspel met The Economic Board, de Groene Metropool Regio en Provincie Gelderland komen we daarom in de eerste helft van 2023 tot een Human Capital Akkoord in de drie sterke sectoren health, high tech en energie’, kondigt Erik Folgering aan. Dit akkoord richt zich op drie belangrijke aspecten voor human capital:

  • een Leven Lang Ontwikkelen
  • het aantrekken en behouden van talent
  • het benutten van ongezien arbeidspotentieel

Connectr werkt op dit vlak samen met bijvoorbeeld SEECE, het Sustainable Elektrical Ennergy Center of Expertise van de HAN , Talent voor Transitie en het ROVC in Ede, die allemaal hun eigen trajecten hebben voor bijvoorbeeld statushouders, young professionals of slimme-meter-installateurs-die-nu-laadpalen-willen-plaatsen.

Energieketen sterker maken

Connectr werkt ook aan het sterker maken van de energieketen: van het opwekken van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie tot en met elektrisch laden. Jeroen Herremans: ‘Die hele keten moet werken. We bundelen daarvoor primair bestaande krachten. Door die in gezamenlijkheid te faciliteren, maak je de hele keten sterker.’

De start van Connectr is mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. ‘Belangrijk is dat wordt doorgepakt om de ontwikkeling van de economie en het vestigings- en woonklimaat in de regio Arnhem Nijmegen te blijven bevorderen’, zegt Jeroen Herremans. Hij benadrukt dat bedrijven hierbij ook een belangrijke rol spelen. ‘Connectr zorgt voor versnelling van regionale innovaties door samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden te stimuleren. Daarvoor zijn investeringen van álle deelnemende partijen nodig.’

Jeroen Herremans en Erik Folgering bij Connectr op IPKW in Arnhem

Krachten bundelen in het Innovatielab
Samenwerken om de energietransitie te versnellen?
Gepubliceerd op
10 november 2022
Locatie
Industriepark Kleefse Waard
Openingsdatum
14 november 2022
Connectr
Jeroen Herremans, Erik Folgering
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!