Cursus Watts voor medewerkers van Enexis bij de HAN Arnhem

Actuele kennis opdoen over energienet

Actuele kennis opdoen over hoe de drukte op het energienet in goede banen te leiden, nu en in de toekomst. Daar draait het om bij de HAN-cursus W@TTS, die tien technisch experts van netbeheerder Enexis hebben gevolgd. ‘We hebben meer inzicht gekregen in de werking van het net, bijvoorbeeld op het moment dat er een windmolen wordt aangesloten’, vertelt een van hen.

De energietransitie en de sterk stijgende vraag naar elektriciteit vragen om specifieke kennis bij netbeheerders. Bijvoorbeeld hoe het energienet nog beter benut kan worden.

Cursus W@TTS

Voor de technisch experts van Enexis, die de cursus HAN W@TTS hebben gevolgd, is het lang geleden dat ze in de schoolbanken zaten. ‘Ik ben 35 jaar geleden van school gerold. De kennis van toen en mijn praktijkervaring, daar werk ik mee’, zegt Marius Cornelissen lachend.

‘Hier op de HAN word je opgetild naar de technische kennis van deze tijd en krijg je inzicht in de problematiek, die ons als netbeheerders te wachten staat. Dat is superbelangrijk voor onze rol bij het oplossen van storingen in het net.’  

Operationeel installatieverantwoordelijke 

Enexis is één van de beheerders van het energienet van Nederland. Het bedrijf levert elektriciteit en gas aan huishoudens en bedrijven in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

De technisch experts van Enexis, in vakjargon operationeel installatieverantwoordelijken (OIV’ers), waken over de bedrijfsvoering van de elektrotechnische installaties, die in woonwijken en op industrieterreinen staan. Zij beoordelen de werkplannen voor onderhoud aan en vernieuwing van bijvoorbeeld transformatorhuisjes.  

De technische experts fungeren ook als klankbord voor de technische mensen, die deze werkzaamheden in de praktijk uitvoeren. Als er bij deze werkzaamheden vragen of problemen zijn, nemen de Enexis-medewerkers uit de praktijk contact op met de technisch experts om te overleggen hoe het probleem kan worden opgelost. 

Cursus Watts voor medewerkers van Enexis bij de HAN Arnhem

Niemand in het donker 

Veiligheid staat voorop bij de werkzaamheden die Enexis uitvoert. Veiligheid voor wat betreft het functioneren van het elektriciteitsnet en de veiligheid van de medewerkers.

‘We zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering en beschikbaarheid van componenten, zodat niemand onverwachts in het donker komt te zitten. Daarnaast letten we erop dat de werkzaamheden veilig verlopen’, verklaart Enexis-cursist Boudewijn Arts.

‘De energietransitie vraagt om het verduurzamen van de elektriciteitsnetten. Daarbij loop je in de praktijk tegen problemen aan. Die kunnen we hier in de praktijkruimte bij de HAN uitproberen.’  

Energienet op schaal 

Arts staat met de andere cursisten in de W@TTS-praktijkruimte van de HAN, waar het elektriciteitsnet op schaal is nagebouwd. Power Management heet het cursusonderdeel, waarbij het gaat om het schakelen op en tussen de verschillende opwekkers en afnemers in het energienet en de effecten daarvan.

Arts: ‘De simulatie geeft bij aanpassingen op het elektriciteitsnet in kleur weer, waar de vermogens naartoe gaan en waar knelpunten kunnen ontstaan in het net.’ 

Dynamisch belasten

Dat het energienet van tegen de grenzen van zijn capaciteit oploopt is een actueel probleem waar netbeheerders mee te maken hebben.

Naast het uitbreiden van de capaciteit, het slim omgaan met energieverbruik wordt er gekeken naar het dynamisch belasten van het net, vertelt Johan Morren. Hij is assetmanager bij Enexis en praat zijn collega’s bij over de laatste ontwikkelingen op het gebeid van netbeheer.

‘Als je het net dynamisch gaat belasten, met meer pieken en dalen, moet je goed kijken of de verschillende componenten van het net dat aankunnen. Denk aan de transformatoren en de kabels, die slijten sneller als je ze zwaarder belast.’ 

Cursus Watts voor medewerkers van Enexis bij de HAN Arnhem

Testen in het lab

Joke Westra en Patricia Boogaard zijn de docenten Elektrische Energietechniek bij de HAN, die de cursus W@TTS geven. Op het programma staan onderwerpen zoals energiemanagement, smart grids, power transmission en de invloed van windparken en zonne-energie op het energienet.

‘De cursisten kunnen hier aan de Smart Grid Demo Table en in de praktijkruimte met het elektriciteitsnet op schaal testen. Bijvoorbeeld wat de invloed van aansluiting van een windpark op het elektriciteitsnet is en wat er gebeurt als je het net zwaarder belast’, zegt Patricia Boogaard.

‘Daardoor krijgen ze meer inzicht in hoe het net werkt. Inzicht, dat je in de praktijk niet hebt.’ Joke Westra: ‘Sommige dingen kun je in de praktijk niet testen, omdat het te gevaarlijk is.’

Boogaard: ‘Denk aan beveiligingen en het testen van kortsluiting. De cursisten kunnen hier zelf een veilige spanningswaarde instellen en zien waar en wanneer het misgaat.’ 

Ervaringen uitwisselen 

De cursus W@TTS kan op verschillende niveaus worden gegeven. ‘Veel technici hebben behoefte aan verdieping van hun technische kennis. We behandelen veel verschillende onderwerpen’, zegt Westra.

‘Deze groep cursisten nam veel praktijkkennis mee en had ook behoefte aan het uitwisselen van hun kennis en ervaringen en reflectie daarop binnen het team. Daar hebben we de training op aangepast, door praktijkvoorbeelden inzichtelijk te maken.’  

Wat is het effect van slimme laadpalen op het energienet en hoe zorg je ervoor dat de ICT waarmee het net wordt aangestuurd niet wordt gehackt, zijn onderwerpen die ter tafel kwamen.

‘Voor ons was de praktijkervaring van de cursisten heel interessant’, meldt Boogaard. ‘Daar hebben wij ook weer van geleerd.’ 

Positieve indruk 

De cursisten reageerden enthousiast op de cursus W@TTS, die ze meer inzicht in de werking van het elektriciteitsnet heeft gegeven en ook praktische tips heeft opgeleverd.

Veerle Craeghs, manager Technische Expertise bij Enexis, heeft een positieve indruk van deze eerste cursus voor technische experts. ‘Deze mensen moeten de juiste beslissingen nemen bij storingen, dus die willen we goed ondersteunen.’ 

Voor technisch experts
Volg de cursus W@TTS op de HAN
Gepubliceerd op
08 februari 2024
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Gerard Burgers
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!