werken-beate-ru-fijnstofmeter-2

Gezonder leven met de fijnstofmeter van AeroCount

Als student Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen combineerde Beate Stevens haar lievelingsvakken Natuur- en Scheikunde. Samen met andere studenten ontwikkelde ze in haar derde studiejaar het prototype van een fijnstofmeter. Via startupbedrijf AeroCount heeft Beate Stevens deze meter sinds 2020 verder ontwikkeld en eind 2021 op de markt gebracht. ‘Het sociale aspect trekt me, net als de afwisseling van het ondernemerschap.’

Fijnstofmeter AeroCount bestaat uit een vierkant zwart ‘doosje’ van ruim 10 bij 10 centimeter vol slimme technologie. Via je mobiele telefoon of laptop meldt het apparaatje wat het fijnstofgehalte is in de lucht. ‘Simpel gezegd bestaat de meter uit verschillende sensoren, die lucht aanzuigen en de concentratie van fijnstof, de temperatuur en de luchtvochtigheid meten’, vertelt Beate Stevens. ‘Aan die sensoren hebben we het een en ander zelf ontwikkeld.’

Startup AeroCount

Veel meer technische details wil Beate Stevens, directeur van startup AeroCount niet kwijt. Dat zou concurrenten maar op ideeën brengen, verklaart ze met een glimlach. Ze benadrukt dat AeroCount de fijnstofmeter zelf in Nijmegen produceert en dat er wordt gewerkt aan een nieuw product een prototype voor een fijnstoffiltersysteem voor bedrijven. ‘Daar is vraag naar.’werken-beate-ru-fijnstofmeter-

Als student Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen verdiepte Beate Stevens zich in haar derde studiejaar in het meten van luchtkwaliteit, met name fijnstof. Dat gebeurde tijdens de ‘panoramavakken’. Zelf combineerde Beate Stevens natuur- en scheikunde en daar kwam het vak Food & Health bij.

Wetenschap naar maatschappij

Studenten van verschillende studierichtingen denken tijdens de panoramavakken in groepjes na over wat de maatschappelijke waarde van wetenschappelijke kennis kan zijn. ‘We konden kiezen tussen verschillende projecten, zoals het detecteren van lage concentraties gassen in lucht’, verklaart Beate Stevens.

De studenten deden marktonderzoek naar de verschillende componenten in lucht. ‘Zo kwamen we op fijnstof, ultrafijnstof, koolstofdioxide en stikstofoxiden. Er waren nog geen goede meters voor fijnstof, dat was in 2018 nog een redelijk onbekend probleem.’

Fijnstof en gezondheid

Er zweven verschillende ultrakleine deeltjes in de lucht die we inademen. Die deeltjes botsen en kleven dan aan elkaar, waardoor fijnstof ontstaat. ‘Fijnstof bestaat uit deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Dat kun je vergelijken met een zesde van de dikte van een haar’, zegt Beate Stevens.

Ze wijst op gezondheidsproblemen, zoals longziekten, die fijnstof veroorzaakt. ‘De luchtkwaliteit in Nederland lijkt schoon. Maar eigenlijk roken we twee pakjes sigaretten per week alleen al door het percentage fijnstof in lucht. Als je bij een open haard zit, gaat het al gauw om 25 pakjes per uur. Uit de waarden die het RIVM meet, blijkt dat Nederlanders gemiddeld een jaar korter leven door hoge concentraties fijnstof. Helaas blijkt daar ook uit dat Nijmegen, na Amsterdam, de slechtste luchtkwaliteit van Nederland heeft als het om fijnstof gaat.’

Gelderland Valoriseert

Uit het marktonderzoek en het literatuuronderzoek dat de studenten deden, kwam de fijnstofmeter als kansrijk project naar voren. Via de universiteit en het programma Gelderland Valoriseert van de provincie Gelderland, kwam de financiering voor verder onderzoek en het maken van een prototype rond.

‘Zo kregen we via onze stages en met behulp van enkele bachelorstudenten ruimte om verder te werken aan de fijnstofmeter’, schetst Beate Stevens. ‘Na het afronden van mijn studie ben ik in het diepe gesprongen en verdergegaan met de ontwikkeling en het op de markt brengen van de fijnstofmeter.’

Natuur & Techniek

Natuur & Techniek was het profiel waar Beate Stevens op de middelbare school zonder aarzelen voor koos. Met vakken als Informatica en wiskunde B en D. ‘Misschien komt het omdat ik ben opgegroeid op de boerderij, natuur en techniek interesseren me. Dat ik daardoor vaak het enige meisje in de klas was, dat maakte me niet uit. Ik had een brede interesse en had ook Frans en economie gekozen, maar natuur- en scheikunde vond ik leuker.’

Proefstuderen in Nijmegen

Tijdens de middelbare school ging Beate Stevens proefstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat ze in Nijmegen bij Science Natuur- en Scheikunde kon combineren gaf de doorslag, naast prettige sfeer aan de universiteit. ‘Het Huygensgebouw is een heel open gebouw, waarin alle exacte vakken bij elkaar zitten. Daardoor leg je makkelijker contact met andere disciplines, die je interesseren. In Eindhoven had elke studie zijn eigen gebouw.’

Ondernemerschap

AeroCount is in 2020 opgericht en is een startup van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het bedrijf telt drie medewerkers en heeft vijf aandeelhouders. Beate Stevens: ‘Samen met twee oud-studenten, met wie ik het prototype van de fijnstofmeter heb ontwikkeld, professor Frans Harren en een businessmanager, die ons begeleidden, ben ik oprichter van het bedrijf. Zij zijn aandeelhouders en ik ben grootaandeelhouder en fulltime directeur van AeroCount.’werken-beate-ru-fijnstofmeter-3

Het ondernemerschap bevalt Beate Stevens prima. Ze vindt het belangrijk ‘iets voor mensen te kunnen doen’ met de fijnstofmeter. ‘Het geeft mensen inzicht. Bijvoorbeeld als ze dicht bij de asfaltfabriek hier in Nijmegen wonen, kunnen ze nu heel simpel zelf het fijnstofgehalte in de lucht meten.’

De businesskant van de startup vindt Beate Stevens heel leuk. ‘Vanwege het contact met klanten en het creatieve proces, zoals hoe gaat het product eruitzien, hoe duurzaam is de verpakking. Daarnaast ben ik ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe software, zoals webapplicaties en nieuwe producten. Het is druk en elke dag anders: het bubbelt, heerlijk!’

Gepubliceerd op
09 mei 2022
Bedrijf
AeroCount
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!