Hoogspanningstechnici TenneT

8. Duurzame energie en milieu iets voor jou?

Deze technische discipline gaat over het klimaat en de energietransitie. De opwarming van de aarde, de vervuiling en het opraken van fossiele brandstoffen, vraagt om actie. Het aantal projecten rondom duurzame energie groeit razendsnel en daarom is de vraag naar technici erg groot. Arnhem is de elektriciteitshoofdstad van Nederland en in provincie Gelderland zijn veel bedrijven bezig om te vergroenen. Hieronder vind je een selectie van bedrijven die in energie en milieu actief zijn. Bekijk de filmpjes. Hopelijk helpen deze je om er achter te komen wat er bij je past!

Alliander

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen. Op steeds meer daken en weiland liggen zonnepanelen. Daarnaast worden steeds meer windparken gebouwd. Elektrisch rijden komt steeds meer op en er wordt hard gewerkt aan alternatieven voor ons aardgasgebruik. Alliander, met hoofdkantoor in Arnhem en een vestiging in Duiven, faciliteert de energietransitie door energieopwekking aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het netwerkbedrijf ziet waterstofgas als toekomstig opslagmedium en vervanger van aardgas.

Tennet

Dit is een Europese topspeler als het gaat om netbeheer. TenneT, met hoofdkantoor in Arnhem, levert elektriciteit aan 42 miljoen mensen in Nederland en Duitsland. Het bedrijf transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt.

Slim Opgewekt

Dit snelgroeiende Arnhemse bedrijf, gerund door jonge ondernemers, wil de energietransitie een boost geven. Ze verduurzamen gebouwen in de zorg, het onderwijs en de sport. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen en ledverlichting.

Allego

Elektrisch rijden is de toekomst. Allego is maker en installateur van laadpalen en bijbehorende gebruiksvriendelijke software. Het bedrijf is gevestigd in Arnhem.

Itho Daalderop

Dit Tielse bedrijf maakt systemen waarmee het binnenklimaat van huizen, bedrijfspanden en scholen kan worden geregeld. Voorheen was Itho Daalderop vooral bekend van CV-ketels (op aardgas). Deze worden nog steeds geproduceerd, maar de overgang naar warmtepompen, elektrische boilers, kokendwaterkranen en slimme klimaatsoftware wordt gemaakt en de innovatie gaat snel.

Smurfkit Kappa Parenco

Deze papierproducent uit Renkum weet van oud papier nieuw papier te maken, maar is nog altijd een grootverbruiker van aardgas, water en chemicaliën om tot papier te komen. Het bedrijf innoveert op tal van gebieden. Zo wordt momenteel geïnvesteerd in een systeem om van aardwarmte gebruik te gaan maken. Vergroening vindt tevens plaats door na te gaan of de vezels van gemaaid gras kunnen worden gebruikt ter versteviging van gerecycled papier. Ook wordt er geëxperimenteerd om tomatenloof en bagasse (restproduct van suikerriet) te gaan gebruiken als grondstoffen. Dat is slim hergebruik van restafval.

Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!