BètaTech services

BètaTech Services ijvert voor meer en beter techniekonderwijs en slaat de brug naar technische beroepen, zodat meer mensen er voor kiezen om er in te gaan leren en werken. De aanpak is van ‘Van ambitie via maatwerkplannen naar realisatie’. De organisatie, bestaande uit Jan Heeres en Wilma de Wolf, ondersteunen partijen bij het realiseren van hun ambities door maatwerk te leveren bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten. Vanuit kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt verbindt BètaTech Services partijen om een passend aanbod bij de gezochte doelgroep te formuleren.

Voorbeelden zijn:
1. MCN metaalbedrijf in Culemborg bij het opleiden van hun werknemers en die van leveranciers en afnemers, zie het interview met MCN directeur Jeannette Verbaast.
2. Samenwerken aan zij-instroom in techniek vanuit het Startplein Techniek met Loopbaanleren in Rivierenland. Kortgeleden bestudeerde Hogeschool Windesheim deze samenwerking en publiceerde haar bevindingen met een paar algemene lessen.
3. Smart Building Rivierenland als een nieuwe MBO 4 opleiding, waarbij de combinatie tussen bouw, elektro, installatietechniek en ICT wordt gemaakt. Vier pijlers van de opleiding zijn 1) slimme samenwerking, 2) duurzame oplossingen, 3) efficiëntie in het bouwproces en 4) nieuwe technologische toepassingen. Als Smart Builder ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten, zowel nieuwbouw als verbouw. Je hebt het overzicht over alle werkzaamheden binnen het project met het doel om duurzame en slimme processen toe te passen.

Zie:

  1. ROC Rivor, opleiding Smart Building
  2. Duin Energieadvies
  3. De Vree en Sliepen

Impressie BètaTech Services:

Meer weten? www.btechs.nl

Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!