Civiele Techniek of Land- en Watermanagement studeren?

Aan de HAN in Arnhem kun je Civiele Techniek studeren. Even verderop bij de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp Land- en Watermanagement. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen deze twee studierichtingen? Kort door de bocht gaat het om ‘grijze’ en ‘groene’ techniek, over verstand van bouwen en verstand van inpassing in het landschap.

Civiele Techniek heette voorheen Weg- en Waterbouwkunde. Dat verklaart al iets. Civieltechnisch ingenieurs bouwen wegen, bruggen, viaducten, dijken en sluizen. Dit soort menselijke ingrepen in het landschap noemen ze ‘kunstwerken’. Studenten Civiele Techniek gaan vaak werken in de uitvoering van projecten bij aannemers in weg- en waterbouw, adviesbureaus of overheden.

Land- en Watermanagement is ook een technische studie. Deze richt zich op hoe je deze kunstwerken op een natuurlijk manier in het landschap integreert. Dan gaat het meer over bijvoorbeeld bodemgesteldheid en cultuurhistorie. Studenten Land- en Watermanagement worden meestal ingezet bij de voorbereiding van projecten van waterschappen, overheden en aannemers.

Zowel studenten die beginnen aan Civiele Techniek als studenten die beginnen aan Land- en Watermanagement krijgen in de eerste twee jaar van hun studietijd een brede opleiding met veel praktijkopdrachten. Daarna gaan ze op stage en kiezen ze hun afstudeerrichting.

Rivier, beek, polder en stad

Bij de groene HVHL gaat het in het eerste jaar over onderwerpen als rivier, beek, polder en stad. ‘Daar horen vakken bij als wiskunde, aardkunde, milieuchemie, civiele techniek en hydrologie’, verklaart Hans van den Dool, opleidingsmanager Land- en Watermanagement aan HVHL.

Hans den Dool, foto HVHL

Regionaal waterbeheer, projectrealisatie en duurzame delta inrichting komen in het tweede jaar aan de orde, altijd in combinatie met een praktijkgerichte opdrachten, ondersteund door Waterschap Rijn & IJssel, gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat. De vierde periode staat in het teken van toegepast onderzoek met een project voor een echte opdrachtgever uit het werkveld. Na een oriënterende stage in het derde jaar, kiezen studenten aan HVHL voor Watermanagement of Grond-, Weg- en Waterbouw. 

Het eerste half jaar van het vierde studiejaar bestaat zowel bij Land- en Watermanagement als bij Civiele Techniek uit het volgen van een minor naar keuze. Daarna beginnen studenten aan hun afstudeeronderzoek. ‘Je ziet dat studenten zich bijvoorbeeld specialiseren in de eco-hydrologie van natuurgebieden, landschapsgeschiedenis of in ruimtelijke informatietechnologie’, vertelt Hans van de Dool. ‘Die laatste minor is heel populair: er zijn heel veel mensen nodig die goed digitaal kaartmateriaal kunnen maken.’

Waterkering, ontsluitingsweg en jachthaven

Bij de opleiding Civiele Techniek aan de HAN gaat het in het eerste jaar over de waterkering, bouwrijp maken, de ontsluitingsweg en de jachthaven. Daar horen vakken bij als wiskunde, geotechniek, waterbouw, bouworganisatie en funderingstechnieken. ‘We leiden vakmensen op en beginnen met een brede basis’, meldt Jeroen Rijke, lector Sustainable River Management bij de Academie Build Environment van de HAN. ‘We staan voor enorme maatschappelijke opgaven. Denk aan waterveiligheid, de bouwopgave, de vervanging van veel verouderde infrastructuur en de benodigde aanpassingen voor een veranderend klimaat. Daarbij hoort ook aandacht voor een duurzame leefomgeving en de circulaire economie.’

Studenten gaan in het tweede jaar van Civiele Techniek onder meer aan de slag met twee stages. Ze werken aan het ontwerp van een duurzame schutsluis, doen daarvoor proeven in het waterlab en bouwen de bekisting voor een betonconstructie. Het ontwerp van een bedrijventerrein met spooraansluiting ontwerpen en uitvoeren is een volgende opdracht. Daarbij worden proeven gedaan in het betonlab. In het derde jaar kiezen studenten een van de drie afstudeerrichtingen: waterbouwkunde (dijken, sluizen, etc.), infrastructuur (wegen, verkeersknooppunten, etc.) of constructie (gebouwen). 

Jeroen Rijke, foto HAN

Sustainable river engineering

Sustainable river engineering is een minor waarvoor studenten in het vierde jaar kunnen kiezen. De HAN en HVHL werken in deze minor samen. ‘Het groene en het grijze komen in deze minor bij elkaar’, zegt Jeroen Rijke met een glimlach. ‘De kern van de minor draait om het realiseren van een veilig en aantrekkelijk rivierengebied, rekening houdend met de invloed van klimaatverandering. Hierbij is onder andere aandacht voor het op orde houden van dijken en het ruimte creëren voor de rivier.’

Het voordeel van de gezamenlijke aanpak van deze minor is onder meer dat de studenten leren samen te werken met studenten uit andere vakgebieden. ‘De HAN heeft hele goede techniekdocenten en HVHL heeft weer hele goede hydrologiedocenten’, zegt Hans van den Dool. ‘Dat werkt heel goed.’

Hij benadrukt dat er veel vraag is naar studenten Civiele Techniek en Land- en Watermanagement. ‘Er is veel werk te doen in Nederland en daarbuiten. Vaak is het bedrijf waar studenten afstuderen hun eerste werkgever.’

Benieuwd naar ervaringen bij andere technische studies?
Bekijk dan al onze artikelen over het kiezen van een studie.
Gepubliceerd op
14 oktober 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!