Connectr: energie-innovaties versnellen

Connectr Energy innovation heet het innovatieprogramma en innovatielab, dat vanaf deze zomer verrijst op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Connectr is gericht op het versnellen van vernieuwende elektrische energietechniek. Studenten van mbo, hbo en de universiteit werken bij Connectr samen met onderzoekers en bedrijven aan energie-innovaties. Het doel: een bijdrage leveren aan de energietransitie en het stimuleren van de regionale werkgelegenheid.

Kennis- en innovatiecentrum ELaadNL werkt vanaf komende zomer op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem aan de ontwikkeling van een Europees testcentrum voor laadpalen voor elektrische vrachtwagens en bussen. Dit gebeurt in samenwerking met Connectr Energy innovation. In dit vijfjarige innovatieprogramma annex innovatielab bundelen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hun krachten. Nieuwe ideeën op het gebied van elektrische energietechniek worden er direct op labschaal en in de praktijk getest. Zo kunnen ‘doorbraaktechnologieën’ sneller groeien.

HAN Tech Plaza. Christien Lokman (HAN) en Peter Vaessen (KEMA en TU Delft) in het Waterstoflab van de HAN op IPKW Arnhem. Foto: Gerard Burgers.

Connectr richt zich op de hele keten van de elektrische energievoorziening, van opwekking, opslag, transport en distributie tot en met eindgebruik. Denk daarbij aan duurzame energiesystemen, energienetwerken, zoals hoogspanningsnetwerken, de ‘snelwegen’ voor transport van elektriciteit en de midden- en laagspanningsnetwerken, die ervoor zorgen dat huishoudens en bedrijven worden voorzien van elektriciteit.

HAN neemt voortouw

De HAN is een van de partijen, die het voortouw neemt, bij de ontwikkeling van innovatieprogramma en innovatielab Connectr. Dat is een logische stap: de HAN werkt al enkele jaren nauw samen met het bedrijfsleven in het Mobility Innovation Center, het Powerlab en het Waterstoflab op IPKW. Deze drie labs komen samen in Connectr. ‘De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan ontzettend snel. Voor de HAN is samenwerking met het bedrijven heel belangrijk, omdat onze studenten actuele kennis vergaren en ervaren hoe het in de praktijk op de werkvloer toegaat. Zo ontstaat een inspirerende hybride leeromgeving’, zegt Christien Lokman, programmamanager Sustainable Energy and Environment (SEE) bij de HAN. ‘Voor innovatieve energiebedrijven is het bovendien belangrijk als ze kunnen samenwerken met onderzoekers van de HAN en met studenten die ze kunnen inzetten als stagiair en voor afstudeerprojecten.’ Daarnaast kunnen bedrijven gebruikmaken van de labs en de gespecialiseerde apparatuur die daar voor handen is, dit heet shared facilities.

Innovatieve bedrijven

‘Arnhem is van oudsher hèt kenniscentrum op het gebied van elektrische energie, met name op het gebied van transport, distributie en testen van elektriciteit’, zegt Peter Vaessen. Hij is innovatiemanager bij KEMA Labs en hoogleraar Hoogspanningstechniek aan de Technische Universiteit Delft. Er is daardoor veel kennis van energie in de regio Arnhem, bij onderwijsinstellingen als de HAN, maar ook bij allerlei innovatieve bedrijven op het gebied van elektrische energie en waterstof-energie.’
Met het oog op de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelen te halen, is het belangrijk deze kennis in het onderwijs en het bedrijfsleven ‘aan elkaar te knopen’, zoals Peter Vaessen het noemt. ‘In de energiewereld gebeurt ontzettend veel. Duurzame energie van wind- en zonneparken, zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven, elektrische auto’s en warmtepompen is enorm in opkomst. Het energienet is daar niet op berekend en moet in een hoog tempo worden uitgebreid en slimmer worden gemaakt. Daarvoor hebben we veel kennis van energietechniek en ICT nodig.’

Samenwerkende partijen

Connectr is het initiatief van de HAN, University of Applied Sciences, Industriepark Kleefse Waard, netwerkorganisatie Kiemt en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, versterkt met ElaadNL, TU Delft, mbo-instelling Rijn IJssel, KEMA Labs, werkgeversorganisatie VNO-NCW en andere bedrijven en kennisinstellingen. De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland steunen het initiatief met subsidies. The Economic Board Arnhem Nijmegen Wageningen steunt de komst van Connectr eveneens.
De provincie Gelderland maakte begin maart bekend een eerste subsidie van 4,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Connectr. Voor de komende vijf jaar gaat het om in totaal 30 miljoen subsidie van de provincie. Daarmee wordt in totaal 140 miljoen euro geïnvesteerd in energie-innovaties en opleidingen en banen in de energiesector door onderwijs, overheden en het bedrijfsleven.

Gepubliceerd op
29 april 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!