Dimphy Jacobs 2

‘Civiele techniek maakt theorie zichtbaar in de praktijk’

Aanvankelijk wilde ze iets met tandheelkunde of diergeneeskunde gaan studeren. Het werd Civiele Techniek bij de HAN, University of Applied Sciences. ‘Na de Meeloopdag in Arnhem wist ik het zeker: dit ga ik doen. Mijn opa was vroeger aannemer. Of dat een rol heeft gespeeld in mijn voorkeur weet ik niet, maar ik vond het wel interessant wat hij deed.’

Civiele techniek, ook wel weg- en waterbouwkunde genoemd, is breed. Een civiel ingenieur kun je op veel plekken tegenkomen, bij de overheid en bij commerciële bedrijven. In een bureaufunctie bij een ingenieursbureau, maar ook buiten in de uitvoering. Het is die veelzijdigheid die Dimphy Jacobs aanspreekt: ‘Het is een studie waarbij je bezig bent met de werkvoorbereiding én de praktische uitvoering daarvan. Een combinatie van theorie en praktijk. Je ziet wat je theoretisch hebt bedacht in het echt gebeuren.’Dimphy Jacobs 3

Gebouwde omgeving

‘Tijdens je studie leer je waterbouwkundig-, infrastructureel- en constructief ontwerpen en organiseren. In de loop van de studie ga je op deelterreinen echt de diepte in, zoals op het gebied van het ontwerpen en aanleggen van dijken, snelwegen, spoorwegen, tunnels, rioleringen , bruggen en nog veel meer’, vertelt Dimphy Jacobs. ‘Dus alles wat met het ontwerp, de constructie en het beheer van de gebouwde omgeving te maken heeft.’

Funderingstechniek en bouworganisatie

Studenten maken in het eerste jaar onder andere kennis met vakken als geotechniek, water- en wegenbouwkunde, funderingstechniek, mechanica, constructie, vloeistofmechanica, bouworganisatie en het tekenprogramma AutoCad.

‘In het tweede jaar ga je dieper op de materie in en loop je twee periodes van tien weken stage. Je maakt kennis met het werkveld door mee te werken in de voorbereiding en de uitvoering van een civiel technisch project. Heel leerzaam, want het helpt je om helder te krijgen welke kant je op wilt. Belangrijk, want in het derde jaar ga je specialiseren.’

Dijkversterkingsproject

De keuze voor de specialisatie bestaat uit Waterbouw, Infrastructuur, Constructie en Bouworganisatie. Dimphy Jacobs specialiseert zich in waterbouwkunde. ‘Ik heb stagegelopen bij een wegenbouwer en bij een adviesbureau in de civiele sector. Nu loop ik alweer een aantal weken stage bij de Graaf Reinaldalliantie, die een groot dijkversterkingsproject uitvoert tussen Gorinchem en Waardenburg. Hier ben ik betrokken bij zowel de werkvoorbereiding als de uitvoering, wat ontzettend leerzaam en interessant is. Het is mooi tijdens je studie bij te mogen dragen aan zo’n groot project.’Dimphy Jacobs 2

Werken in mannenwereld

Dat ze in de civiele techniek in een mannenwereld terecht is gekomen, deert Dimphy Jacobs niet. ‘Ik heb hier enkele vrouwelijke collega’s, onder andere een werkvoorbereider. Verder zijn het best veel mannen, ja. Dat vind ik wel relaxed werken. Bij vrouwen is er vaak meer discussie. Mannen zijn rechttoe rechtaan. Je vakkennis wordt gewaardeerd. En als ik een vraag heb, helpen ze me graag.’

Dimphy’s plan is na haar hbo-opleiding verder te studeren. ‘Meest voor de hand liggende opties zijn een masterstudie in Delft of Enschede, omdat die het best aansluiten bij mijn specialisatie waterbouwkunde aan de HAN.’

Gepubliceerd op
01 april 2022
Student
Dimphy Jacobs
School
HAN - University of Applied Sciences
Opleiding
Civiele Techniek
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!