kiezen - dimas - qirion 2

Hoogspanningsstations ontwerpen op de groei

We gebruiken in bedrijven en thuis steeds meer stroom, waardoor het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aanloopt. HAN-student Elektrotechniek Dimas Lenting doet bij Qirion onderzoek naar hoogspanningsstations die snel kunnen opschalen in capaciteit.

Ergens in groep 8 werd Dimas Lenting getriggerd: als je een stekker in het stopcontact doet of een elektrische schakelaar omzet, wat gebeurt er dan? En hoe werkt dat precies? Deze gedachten vormden de ‘vonk’, die hem na de middelbare school leidde naar de studie Elektrotechniek aan de HAN, University of Applied Sciences, in Arnhem.kiezen - dimas qirion 4

Als derdejaars student volgt hij de specialisatie Industrial Power Systems. ‘Ik ben erg geïnteresseerd in de energievoorziening en de energietransitie.’ Sinds augustus brengt Dimas Lenting als stagiair zijn kennis in de praktijk bij de afdeling Energy Consulting van Qirion.

Qirion bouwt energienetten

‘Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten in opdracht van onder andere TenneT en Liander. De afdeling Energy Consulting bestaat uit technische experts, die klanten adviseren bij complexe technische vraagstukken’, verduidelijkt Martijn Reulink, consultant Elektrotechniek en stagebegeleider van Dimas Lenting.

‘We begeleiden mbo-, hbo- en wo-studenten. Ze komen binnen met een frisse blik en voegen kennis toe.’ Martijn Reulink begeleidt Dimas Lenting samen met Daniël Woldendorp, eveneens consultant Elektrotechniek. ‘Met zijn tweeën brengen we meer expertise in en zijn we voor onze stagiaires op meer momenten aanspreekbaar.’kiezen - dimas - qirion

Hoogspanningsstations: knooppunten

Hoogspanningsstations zijn de knooppunten voor het verdelen van stroom via een energienet. ‘Op bepaalde tijden en plaatsen loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan. Het betekent bijvoorbeeld dat stroom, die door wind- en zonneparken wordt opgewekt, niet kan worden geleverd aan het net. Of dat klanten niet kunnen worden aangesloten op het net, omdat het vol is. Het remt de energietransitie af en dat is een slechte zaak’, vindt Dimas Lenting.

Snel opschalen

De oplossing is een specifiek hoogspanningsstation met doorgroeimogelijkheden. ‘Mijn onderzoek richt zich op het ontwerpen van een kleiner station, dat snel kan opschalen in capaciteit naar het niveau van een volwaardig hoogspanningsstation’, verklaart Dimas Lenting.

Hij verduidelijkt: ‘Ik heb een bestaand ontwerp zo aangepast dat de capaciteit snel kan worden vergroot. Op die manier kun je inspelen op de groeiende vraag naar elektriciteit zonder bouwkundige aanpassingen te doen aan een station.’

‘Het ontwerp is goed ontvangen’, merkt Daniël Woldendorp op. ‘Dimas is nu betrokken bij het studieteam, bestaand uit een groep experts, onder wie een engineer en consultant. Dat team brengt in kaart of zijn ontwerp kan worden toegepast in een echte casus voor het snel opschalen van capaciteit.’

Meet- en regeltechniek

Zelf is Dimas Lenting er nuchter onder. ‘In januari rond ik mijn stage af. Ik kijk uit naar het komende half jaar meet- en regeltechniek op de HAN. In het vierde jaar wil ik de Power Minor doen over opwekking, distributie en transport van duurzame elektrische energie uit bijvoorbeeld zonneparken, en windturbines.’

Studeren bij de HAN
Elektrotechniek
Gepubliceerd op
25 maart 2022
School
HAN - University of Applied Sciences
Bedrijf
Qirion
Student
Dimas Lenting
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!