Technisch bedrijfskundige neemt het voortouw bij innovaties

De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de HAN combineert kennis van industriële productieprocessen met bedrijfskunde. ‘Als technisch bedrijfskundige lever je een belangrijke bijdrage aan innovaties’, zegt Pieter Ravensbergen, coördinator van de opleiding. Hij heeft, samen met collega’s, een spel ontwikkeld waarmee mbo’ers en havisten ontdekken wat een technisch bedrijfskundige doet.

Met het hbo-diploma Technisch Bedrijfskundige op zak, kun je vele kanten op in de maakindustrie, maar ook daar buiten. ‘Onze studenten worden bijvoorbeeld, proces-engineer, waarbij ze productieprocessen verbeteren. Of assistent-manager productie om later met enige ervaring manager productie te worden. Of ze worden logistiek manager of gaan de commerciële kant op’, schetst Pieter Ravensbergen, coördinator van de opleiding Technische Bedrijfskunde (tbk) aan de HAN, University of Applied Sciences.
Studenten die voor deze opleiding kiezen, krijgen alle bedrijfskundige onderwerpen plus een flinke portie technische vakken, zoals mechanica, materiaalkunde en ict. Ze worden opgeleid voor een ‘schakelfunctie’ tussen het management, technisch specialisten en de mensen op de werkvloer in een bedrijf. Van tbk’ers wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze het voortouw nemen bij het verbeteren van producten, productieprocessen en het ontwikkelen en uitvoeren van deze innovaties. Belangrijk is dat ze dit samendoen met de verschillende vakmensen. ‘Als technisch bedrijfskundige moet je mensen meekrijgen in veranderingen’, benadrukt Pieter Ravensbergen.

Meer vraag dan aanbod

Hij studeerde Technologie & Operations Management aan de Universiteit van Groningen en is ook voorzitter van het landelijk orgaan voor Hbo-opleidingen Technische Bedrijfskunde (tbk). Er zijn circa negenduizend hbo-studenten technische bedrijfskunde in Nederland. Volgens Pieter van Ravensbergen zijn er prima loopbaanperspectieven voor de tbk’ers die jaarlijks afstuderen. ‘Het zijn pittige en afwisselende functies met een prima salaris. Bij de HAN leveren we mensen af die kennis hebben van vernieuwende technieken, zelfs innovaties die in het bedrijfsleven nog niet gebruikelijk zijn.’

Het Industriespel

Om mbo’ers en havisten een handje te helpen bij hun beroepsoriëntatie hebben Pieter Ravensbergen en zijn collega’s een industrieel managementspel bedacht en ontwikkeld. ‘We mikken met het spel op havo-4-leerlingen en op mbo-3-leerlingen (niveau 4). Niet alleen havisten met een Natuur & Techniek- of Natuur & Gezondheid-profiel worden toegelaten, maar ook havisten met een Economie & Maatschappij-profiel. Door het spel te spelen krijgen ze een beter beeld van diverse functies in de industrie, van wat technische bedrijfskunde inhoudt en welke mogelijkheden het biedt.’
Het spel kan met een klas in een lokaal in anderhalf uur gespeeld worden en wij kunnen op middelbare scholen in de regio langskomen om het spelen van dit spel te faciliteren. Ook kan in bijvoorbeeld een projectweek een uitgebreide versie van het spel gespeeld worden, die één of twee dagdelen duurt.
Groepjes van vijf studenten spelen het spel. Het speelt zich af in een fietsfabriek en richt zich onder meer op de groepsdynamiek. De spelers krijgen verschillende rollen in het productieproces. In de eerste ronde leren de spelers hoeveel fietsen de fabriek produceert. In de tweede ronde krijgen ze met onverwachte omstandigheden te maken, die invloed hebben op het productieproces. ‘Denk aan het dichtgaan van de grenzen in China, waardoor er geen onderdelen meer binnenkomen’, verduidelijkt Pieter Ravensbergen.
In de derde ronde moeten de spelers van tevoren aangeven hoeveel fietsen ze gaan produceren en wat ze daarvoor nodig hebben. ‘Het spel is een bordspel, maar wordt op den duur uitgebreid met VR-brillen en dergelijke’, vertelt Pieter Ravensbergen.

Digitalisering

Smart industry is een onderwerp waar in de opleiding Technische Bedrijfskunde ook de nodige aandacht voor is. Er is ook een tweejarige Associate Degree(AD)-deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde met afstudeerrichting Smart Industry. ‘We zitten midden in de vierde industriële revolutie waarbij het draait om digitalisering en connecting’, constateert Pieter Ravensbergen. ‘Studenten moeten kennis hebben van het koppelen van digitale systemen en bijvoorbeeld AI, kunstmatige intelligentie en digital models.’
‘Bij digital modelling wordt bijvoorbeeld een productieproces digitaal exact nagebouwd. Het doel is om in de digitale situatie te kijken en te testen hoe je dingen kunt verbeteren. ‘Dat soort fabrieken kun je niet zo maar sluiten om te kijken hoe het uitpakt als je dingen verandert in het productieproces’, verklaart Pieter Ravensbergen. ‘Dat kan in de digitale situatie wel. Digital modelling is nieuw, digitaal gereedschap, waarmee je productieprocessen kunt innoveren.’
De hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde (4 jaar) is bij de HAN zowel fulltime of parttime te volgen. ‘Technische bedrijfskunde is de enige opleiding waarvoor je een ingenieursdiploma krijgt, zonder dat je het instroomprofiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid hoeft te hebben.’
De AD-opleiding Technische Bedrijfskunde/Smart Industry (2 jaar) is alleen in deeltijd te volgen.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Ravensbergen: Pieter.Ravensbergen@han.nl

 

Gepubliceerd op
12 maart 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!