Docent en studenten in het InnovatieLab

Onderwijs vernieuwen met technologie en ICT

Vernieuwing van het onderwijs, oftewel: onderwijsinnovatie. Dat is het doel van het InnovatieLab van mbo-instelling Rijn IJssel in Arnhem. Docenten en studenten kunnen in het InnovatieLab terecht met vragen op het gebied van technologie en ICT. Er worden nieuwe lessen ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld Virtual Reality (VR) een rol speelt en het kan gaan om praktische vragen. ‘Het mbo-onderwijs moet beter aansluiten op de belevingswereld van onze studenten.’

Onderwijs innoveren

Jongeren groeien op met technologie (en ICT). Hoe kun je het mbo-onderwijs beter laten aansluiten op de belevingswereld van mbo-studenten? Dat is de vraag die Jelle van den Broek opwerpt. Hij is sinds eind 2021 regisseur van het InnovatieLab van Rijn IJssel.

‘We willen docenten én studenten inspireren en prikkelen om te ontdekken wat er allemaal kan in het onderwijs met technologie en ICT. Bijvoorbeeld door samen nieuw lesmateriaal te ontwikkelen. Zo wordt het onderwijs leuker en sluit het beter aan bij de belevingswereld van onze studenten.’  

Technologie voor alle opleidingen 

Het InnovatieLab is te vinden op de eerste verdieping van TechPlaza op de Rijn IJssel Campus op het vroegere AKZO Nobel-terrein aan de Velperweg/Tivolilaan in Arnhem. De ruimte staat vol met 3D-printers, touchtables (computers met touchscreenbeeldscherm in de vorm van een tafel), speciaal geconstrueerde microfoons en andere ICT-technologie. ‘We zitten in het techniekgebouw, maar we zijn er voor alle opleidingen’, benadrukt Jelle van den Broek. ‘Docenten van de opleidingen Zorg en Welzijn komen hier bijvoorbeeld ook met vragen over hoe ze technologie in hun lessen kunnen inzetten.’ 

Docent en studenten in het InnovatieLab

Praktische oplossingen

Bij onderwijsinnovatie kan het ook om praktische oplossingen gaan. Martijn de Koning is beheerder van het InnovatieLab en weet veel van 3D-printen. Hij heeft samen met docenten van de laboratoriumopleidingen onder meer een handige standaard voor tien kweekbuisjes ontwikkeld. Deze standaard is in het InnovatieLab door een lasersnijder geproduceerd.

‘Die buisjes stonden voorheen in piepschuim. Dat is niet duurzaam en ook een stuk minder hygiënisch’, zegt Jelle van den Broek. ‘Wij werken vanuit duurzaamheid als motor voor innovatie.’ Hij toont ook een doorzichtige stekkerdoos, waarin je precies kunt zien hoe de elektriciteitsdraden lopen. ‘Eerder werkten we met witte, ondoorzichtige stekkerdozen. Vooral voor studenten die niet zo goed zijn in Nederlands, werkt zo’n doorzichtige stekkerdoos heel goed.’ 

Inspelen op innovatie

Tweedejaars student IT systems & devices Jeremy Overeem en eerstejaars student IT systems & devices Erik van Mourik werken samen aan een touchtable, die in verbinding staat met een beeldscherm aan de wand.  ‘Ze proberen deze twee systemen zo te programmeren dat er interactie tussen ontstaat’, legt docent ICT Ivo Lentjes uit.

‘Idealiter staan de beeldschermen op twee verschillende locaties in Rijn IJssel en kunnen de gebruikers met elkaar communiceren.’ Voor het keuzedeel Inspelen op innovatie tijdens hun BBL-opleiding op niveau 4 maken de twee studenten en hun docent gebruik van het InnovatieLab. ‘Dit is een lerende omgeving, waarin je leert door te doen’, verklaart Ivo Lentjes. ‘Deze ruimte geeft andere prikkels dan mijn leslokaal.’ 

Opleiding IT systems & devices

Jeremy en Erik hebben allebei eerder de voltijds (BOL)-opleiding IT systems & devices niveau 3 gedaan aan Rijn IJssel. Nu hebben ze een baan en kiezen ze voor de BBL-opleiding op niveau 4. ‘We zijn één dag in de week op school’, vertelt Jeremy. Hij werkt bij een webshop in tweedehands IT-producten, waarvoor hij onder meer de website bijhoudt en vragen van klanten oplost.

‘We zijn nu bezig met de firewall, die het systeem beschermt’, vervolgt Jeremy. Erik knikt: ‘Onze basisopdracht is om de netwerkbeveiliging zo aan te passen dat de twee systemen als het ware met elkaar kunnen praten, maar met de juiste beveiliging.’   

Docent en studenten in het InnovatieLab

Afwisseling bij ICT-supportdesk 

Erik werkt bij de ICT-supportdesk van zorgorganisatie Sensire en helpt medewerkers met het gebruik van het ICT-systeem van de organisatie. ‘Ik werkte in de horeca bij Sensire en vond ICT interessant, maar ik wilde niet de hele dag achter een beeldscherm zitten’, vertelt Erik. Hij werkt nu twee jaar op de ICT-afdeling en vindt de afwisseling leuk. ‘De medewerkers hebben allemaal andere vragen en er zijn veel verschillende locaties.’ 

Blended learning

‘We zitten midden in de technologische revolutie, waarbij automatisering, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van 3D-printen, lasersnijders, robots en AI, kunstmatige intelligentie, aan de orde van de dag zijn’, constateert Jelle van den Broek. ‘Het onderwijs kan deze ontwikkelingen maar beter omarmen, want het is de wereld waarin onze studenten opgroeien en gaan werken.’ 

Blended learning is een manier om daarop in te spelen. Het is een mix van klassikale lessen, het gebruik maken van ICT-technologie en online leeractiviteiten. ‘Als bijvoorbeeld een student Installatietechniek meer visueel is ingesteld, kun je een VR-bril inzetten. Dan hoor je: oh, nu zie ik het en begrijp ik het.’  

iCoaches

Elke groep opleidingen bij Rijn IJssel heeft een iCoach, die samen met Jelle van den Broek in het InnovatieLab werken aan onderwijsvernieuwing. Denk aan de inzet van virtual reality, robotisering, AI, leren lesgeven met ICT en prototyping. Dat gebeurt met inspiratiesessies, gevolgd door experimenten, waarna wordt gekeken welke aanpak past in het onderwijsprogramma. ‘Dat experimenteren gebeurt hier in het InnovatieLab. Als hier iets fout gaat, is dat geen probleem. Daar leer je van’, zegt Jelle van den Broek. 

Meer samenwerking met bedrijven is een wens van de regisseur van het InnovatieLab. ‘We zijn constant in ontwikkeling en het zou mooi zijn als studenten hier al in aanraking komen met apparatuur die ook op de werkvloer wordt gebruikt.’ 

Ontdek de opleidingen
Techniek, IT & Laboratorium op het Rijn IJssel
Gepubliceerd op
02 november 2023
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Gerard Burgers
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!