‘Jonge mensen verruimen het blikveld van ons bedrijf’

Als kleine jongen kwam hij wel eens te laat op school, omdat hij thuis hielp bij het zetten van een aanbouw. Niet verwonderlijk dus, dat Christijn Boerrigter (20) nu te vinden is bij de Kelderman Groep in Ede, waar hij bijna zijn beroepsbegeleidende (BBL) opleiding voor uitvoerder/werkvoorbereider afrondt.

Tech Gelderland. Christijn Boerrigter (grijze shirt) is student Bouwkunde, niveau 3 aan het Technova College in Ede, Hij loopt stage bij Kelderman Bouw. Pascal Arts (witte blouse) en Marcel Heddema (donkere blouse) van Kelderman Bouw zijn z’n begeleiders.

Christijn Boerrigter heeft zijn toekomstbeeld helder voor ogen. ‘Ik begon met de opleiding Timmerman op het Technova College in Ede. Daarna Allround timmerman en nu ben ik bijna klaar met niveau 4. Sinds vierenhalf jaar doe ik praktijkervaring op bij de Kelderman Groep. Ik heb het daar geweldig naar mijn zin; ze bieden me álle mogelijkheden.’

Het uiteindelijke doel is projectleider worden. Daar werkt Christijn Boerrigter gestaag naar toe. ‘Ik kan nu delen van projecten regelen. Dan ben ik bijvoorbeeld bezig met plannen en begroten, maar ook met aftekenen en maatvoering. Na deze opleiding wil ik verder met de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB). Voor mij is leren in de praktijk ideaal. Bij veel theorie denk ik ‘pfff’, maar hier op de werkvloer zie ik hoe het werkt en ook waarom. Grondwerk, installatietechniek, riolering, maar ook vergunningen en verschillende manieren van bouwen; alles komt voorbij.’

Waardevolle wisselwerking

Marcel Herma is projectleider bij de Kelderman Groep, die vijfenzeventig medewerkers telt. Samen met Pascal Arts, hoofd Research & Ontwikkeling, beziet hij de vorderingen van Christijn Boerrigter vanaf zijn start bij de Kelderman Groep. ‘Hij is leergierig en wil alles weten’, vertelt Pascal Arts. ‘Door de praktische insteek van zijn opleiding kan hij wat hij leert snel zelf in de praktijk brengen. Dat is een mooie uitdaging. Wat hij hier leert, brengt hij weer de school in. Dat is een waardevolle wisselwerking. Jonge mensen denken anders. Daarmee verruimen ze het blikveld van ons bedrijf.’ Marcel Herma vult aan: ‘Bij een bepaald project waren we bezig met kapelementen en overstekken. Christijn maakte de planning voor dat onderdeel en deed dat met de nieuwste software. Dan kunnen wij weer van hém leren.’

Van knelpunt naar oplossing

In de bouw is – door het tekort aan praktische vaklieden die máken – meer behoefte aan geprefabriceerde elementen. Christijn Boerrigter is nu bezig met een innovatief project, waarbij bestaande bouw deels wordt afgebroken en weer wordt herbouwd met geprefabriceerde delen. ‘Machtig interessant, want daarom moeten we steeds meer in 3D denken en werken’, legt Christijn uit. ‘Vooraf bekijk en bereken je alles en ondervang je knelpunten, die anders in de praktijk zouden ontstaan. Dat omdenken van knelpunt naar oplossing, vind ik ook heel interessant.’

Pascal Arts en Marcel Herma beamen dit. Pascal Arts: ‘Geprefabriceerd betekent dat het in één keer goed moet. Je moet er niet aan denken dat je er op de bouwplaats achter komt dat een element nét niet past. Op die manier werken, brengt dus een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Ook weer een uitdaging!’

Christijn Boerrigter: ‘Dat veelzijdige is het mooie aan de bouw. En dat je zelf iets maakt, samen met collega’s natuurlijk.’ Pascal Arts voegt toe: ‘Bovendien biedt de bouw volop ontwikkelingskansen.’ Marcel Herma besluit: ‘Als een project klaar is, ben je daar altijd weer trots op!’

Gepubliceerd op
02 april 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!