Land en water verantwoord gebruiken

Een land met heel veel water. Dat viel Franck Nzogning op toen hij in 2011 arriveerde in Nederland en om zich heen keek. Land en water. Hij studeert binnenkort af als Watermanager aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. ‘Er is nog zo veel te leren over hoe we als mensen verantwoord en duurzaam omgaan met land- en watergebruik.’

Binnenkort studeert Franck Nzogning af aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Aan het eind van zijn middelbare school wist hij niet zo goed welke studie hij wilde kiezen. ‘Een oom raadde mij aan mbo Land- en Watermanagement te gaan doen. Ik waagde het erop bij Yuverta, voorheen Helicon. Tijdens de studie werd ik steeds enthousiaster. Na het mbo ben ik doorgestroomd naar hbo Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein.’ 

‘Land- en Watermanagement is een brede opleiding’, vertelt Anouk Berendsen, docent Hydrologie en afstudeerbegeleidster van Franck Nzogning. ‘In het eerste jaar volgen studenten technische vakken als rekenen aan grond en water, bodemkunde, cultuurhistorie en leren studenten hoe je gebieden klimaatproof kunt inrichten, beheren en monitoren.’

Praktisch aan de slag

‘Tegelijk gaan onze studenten vanaf dag één ook praktisch aan de slag’, vervolgt Anouk Berendsen. ‘We hebben een praktijkkas voor landmeten, het meten van de waterkwaliteit van de beken op ons landgoed, het classificeren van verschillende bodemsoorten, et cetera.

In het tweede jaar gaan de studenten het werkveld in en voeren ze opdrachten uit voor externen, bijvoorbeeld een waterschap. Daarna kiezen ze een specifieke richting: Grond-, Weg- en Waterbouw of Watermanagement. De beroepen waarin ze na hun studie aan de slag kunnen, zijn divers, variërend. Van adviesbureaus en waterschappen tot projectuitvoering en werkvoorbereiding in de bouw.’  

Afstudeerstage

Franck Nzogning koos voor Watermanagement. Voor zijn afstudeerstage solliciteerde hij bij de Antea Group, een advies- en ingenieursbureau op het gebied van duurzaam beheer van watersystemen en waterbodems. Voor Antea deed Franck Nzogning, samen met Waterschap Limburg, een deelonderzoek voor de ecologische en veilige herinrichting van de Kwistbeek tussen Helden en Baarlo. 

‘Het Waterschap voorzag mij van data waarmee ik de minimale stroomsnelheden kon vaststellen, die vanuit de Kaderrichtlijn Water, KRW, gehanteerd moet worden voor dit type beken. De KRW heeft als doel dat in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Mijn onderzoek is nu in de afrondende fase.’ 

Duurzaam omgaan met land en water

De begeleiding vanuit mijn opleiding, Antea en Waterschap Limburg was heel prettig’, vertelt Franck Nzogning. ‘Iedereen was behulpzaam. Wel was het jammer dat ik door COVID-19 gedwongen was om vanuit huis te werken. Binnenkort studeer ik af, maar er is nog zoveel te leren over hoe alles met elkaar verbonden is. En hoe we als mensen op een verantwoorde en duurzame manier leren omgaan met land- en watergebruik. Daar wil ik mij in de toekomst verder in verdiepen.’ 

Franck Nzogning is nog student, maar werkt inmiddels ook parttime voor een bedrijf dat zonneparken aanlegt, in onder andere Namibië en India. ‘Mijn taak is om verschillende GIS-kaarten, zoals hoogte- en landgebruikskaarten, te maken. GIS staat voor geografisch informatiesysteem. Hiermee beheer, analyseer en deel je data. Die kaarten maak ik in Nederland met input van de mensen op locatie. Het is dankbaar werk, omdat ik er mensen mee help.’     

Gepubliceerd op
14 oktober 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!