Folkert Potze (links) en Jan van Boekel tijdens de Open Dag in Technovium. Foto: Linda Verweij

Meer jongeren kiezen voor technisch mbo

De Open Dagen op 3 en 4 maart 2023 in Technovium - waar een deel van de technische opleidingen van ROC Nijmegen is te vinden - worden goed bezocht. Docenten en studenten staan klaar om jongeren en hun ouders uitleg te geven over opleidingen tot bijvoorbeeld elektromonteur, timmerman, software-developer of monteur mechatronica. ‘Met een technische mbo-opleiding ben je vrijwel zeker van een baan met een goed salaris.’

Techniek is hot vandaag de dag. Er gaat bijna geen dag voorbij of het tekort aan technische vakmensen is in het nieuws. Of het nu gaat om installateurs van wasmachines, warmtepompen of zonnepanelen, automonteurs of technici die overweg kunnen met geautomatiseerde machines in productiebedrijven.

Dat is te merken aan de belangstelling voor de Open Dagen van ROC Nijmegen, er is meer belangstelling dan twee jaar geleden, voordat covid roet in het eten gooide. Dat geldt zeker ook voor de techniekopleidingen.

Lichte groei in studenten op Open Dag

‘Technische bedrijven kunnen het werk simpelweg niet aan, omdat ze onvoldoende personeel kunnen vinden’, constateert Folkert Potze, directeur Techniek van ROC Nijmegen. ‘Dit schooljaar is er helaas een kleine terugloop in het aantal studenten dat voor techniek heeft gekozen. Gelukkig zijn er bij deze Open Dagen 25 procent meer bezoekers dan twee jaar geleden. Bij de aanmeldingen voor volgend schooljaar zien we nu al een lichte groei. Er zijn zo’n zeventig studenten meer ingeschreven. Ze kiezen vooral voor de elektronica-, timmer- en ICT-opleidingen.’

BBL: studeren én werken

Jan van Boekel, directeur Techniek bij mbo-instelling Rijn IJssel in Arnhem, ziet ook een lichte stijging van het aantal scholieren dat voor een technische vervolgopleiding kiest. ‘Bij de opleidingen tot technisch installateur en bij bouwkunde zien we meer aanmeldingen. Vooral bij de BBL-opleidingen, de beroeps begeleide leerweg, waarbij studenten leren en werken combineren.’

Jan van Boekel, directeur Techniek bij Rijn IJssel. Foto: Linda Verweij

Jan van Boekel, directeur Techniek bij Rijn IJssel. Foto: Linda Verweij

Open dagen en Meeloopdagen

Jongeren die nadenken over een technische vervolgopleiding, doen er goed aan de Open Dagen van de mbo-scholen te bezoeken om de sfeer te proeven en te ontdekken wat een opleiding inhoudt. Daarnaast bieden zowel Rijn IJssel als ROC Nijmegen jongeren de mogelijkheid een dag mee te lopen bij een studie die ze wellicht willen volgen. Aanmelden voor een meeloopdag kan via de websites van de scholen.

Rijn IJssel houdt Open Dagen op vrijdag 17 maart (16.00-18.00 uur) en zaterdag 18 maart (10.00-14.00 uur). Kijk op de website van Rijn IJssel voor meer informatie.

Effect Sterk Techniekonderwijs

De activiteiten van Sterk Techniekonderwijs (STO) Regio Nijmegen waarbij leerlingen in het vmbo kennismaken met techniek, werpen hun vruchten af, constateert Folkert Potze. ‘Steeds meer vmbo’ers kiezen voor een technische mbo-vervolgopleiding. Dat geldt ook – voorzichtig – voor het aantal meisjes dat voor techniek kiest. Dat is natuurlijk fantastisch.’

Vmbo’ers op bezoek bij mbo

Rijn IJssel werkt via STO Regio Arnhem en Liemers ook steeds meer samen met de vmbo-scholen in de regio. Door technische keuzevakken aan te bieden en vmbo’ers bijvoorbeeld praktijklessen in het nieuwe Tech Plaza in Arnhem te laten volgen, ontdekken de leerlingen bijvoorbeeld wat een laborant doet of een installateur.

‘Dat is heel zinvol, die samenwerking gaan we verder versterken en uitbreiden’, zegt Jan van Boekel. ‘We krijgen inmiddels ook mavoleerlingen op bezoek en willen ook aan havoleerlingen deze praktijklessen gaan aanbieden.’

Samenwerking Move to Match

Als het gaat om om- en bijscholing van volwassenen werken Rijn IJssel en ROC Nijmegen steeds meer samen onder het motto Move to Match. Bijscholing is belangrijk in de techniek vanwege alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn, onder meer op het gebied van duurzaamheid en automatisering. ‘Het gaat om een leven lang ontwikkelen’, zegt Jan van Boekel. ‘Er is veel vraag naar bijscholing door technische bedrijven.’

Folkert Potze, directeur Techniek bij ROC Nijmegen. Foto: Linda Verweij

Folkert Potze, directeur Techniek bij ROC Nijmegen. Foto: Linda Verweij

Opleiding cv-ketelmonteurs en lassers

‘Het relatiebeheer voor om- en bijscholing doen we samen, waardoor we op meer vragen van bedrijven een goed antwoord in de vorm van een passende opleiding kunnen verzorgen’, verklaart Folkert Potze. Voor cv-ketelmonteurs is er bij ROC Nijmegen bijvoorbeeld een cursus waarmee monteurs het binnenkort wettelijk verplichte CO-certificaat kunnen halen. ‘Die opleiding zit al anderhalf jaar elke vrijdag vol.’

Jan van Boekel meldt dat Rijn IJssel lasopleidingen verzorgt, waarbij een Europees erkend lasdiploma kan worden behaald.

Cruciaal: samenwerking met bedrijfsleven

De samenwerking met het technische bedrijfsleven is volgens beide schooldirecteuren cruciaal voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ze constateren dat niet alleen de scholen, maar ook de bedrijven daar steeds meer van doordrongen zijn. ‘Meer dan ooit word ik gebeld door mensen uit het bedrijfsleven met de vraag of we stagiaires hebben’, meldt Folkert Potze.

Studenten van bijvoorbeeld de opleiding Werktuigbouwkunde niveau 4 kunnen kiezen uit verschillende stageplaatsen. Zo’n stage kan na het afstuderen zo maar tot een eerste baan leiden. Folkert Potze: ‘Soms worden studenten min of meer van school geplukt door bedrijven. Met een technische mbo-opleiding ben je vrijwel zeker van een baan met een goed salaris.’

Aanmelden open dag bij Rijn IJssel
Sfeer proeven bij een technische opleiding?
Gepubliceerd op
10 maart 2023
Scholen
Rijn IJssel, ROC Nijmegen
Directeur Techniek Rijn IJssel
Jan van Boekel
Directeur Techniek ROC Nijmegen
Folkert Potze
Open dagen Rijn IJssel
Vrijdag 17 maart 2023 (16.00-18.00 uur), zaterdag 18 maart (10.00-14.00 uur)
Technische initiatieven
Sterk Techniekonderwijs, Move to Match
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Linda Verweij
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!