Donja van den Beld, student Medical Chemistry aan de Radboud Universiteit

Donja studeert Medicinal Chemistry

Donja van den Beld doet wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van scheikunde en biologie. Het onderzoek waaraan ze meewerkt moet er in de toekomst toe leiden dat patiënten met een auto-immuunziekte, zoals reuma, beter behandeld kunnen worden.

‘Als klein kind was ik al gefascineerd door het doen van proefjes. Met mijn moeder bezocht ik open dagen van bijvoorbeeld AkzoNobel’, vertelt Donja van den Beld.

Op de middelbare school zijn scheikunde en biologie haar favoriete vakken. Een logische vervolgstap is haar hbo-studie Chemie bij Saxion Hogeschool.

‘Dat is een brede opleiding waar je kennis maakt met organische chemie, analytische chemie en nanotechnologie. Tijdens de minor Nanotechnologie viel alles op zijn plek. Hier wilde ik verder mee.’

Studie Medicinal Chemistry

Donja van den Beld gaat na haar hbo-opleiding Medicinal Chemistry studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar interesse in ‘het doen van proefjes’ wordt hier naar een wetenschappelijk niveau getild.

Ze doet voltijds zelfstandig onderzoek en ondersteunt een promovendus bij het onderzoek naar het ontwikkelen van nanodeeltjes, die medicijnen transporteren in het lichaam.

‘De focus in het onderzoek ligt op auto-immuunziekten, met name reuma, omdat de hedendaagse medicatie (reumaremmers) veel bijwerkingen en een lagere doeltreffendheid heeft.’

Donja van den Beld, student Medical Chemistry aan de Radboud Universiteit

Polypeptiden oogsten

Donja van den Beld kweekt in het biologisch lab E.coli-bacteriën. ‘Uit die bacteriën oogst ik polypeptiden’, schetst ze.

‘Zo’n polypeptide is opgebouwd uit aminozuren, dit zijn de bouwstenen waaruit ook eiwitten bestaan. De polypeptide, waarmee ik onderzoek doe, is een keten bestaande uit blokjes van vijf aminozuren met specifieke eigenschappen die zich meerdere keren herhalen.’

Chemisch lab

De volgende stap van het onderzoek vindt plaats in het chemisch lab.

‘Elk blokje van aminozuren heeft een zogenoemd gastresidu, dat is een aminozuur waarmee je de eigenschap van de peptide kunt veranderen. Door het gastresidu kunnen er vanaf een bepaalde temperatuur, de transitietemperatuur, nanodeeltjes worden gevormd. Wordt de temperatuur hoger dan de

transitietemperatuur, dan vormen zich vanzelf nanodeeltjes. Wordt de temperatuur weer verlaagd tot onder de transitietemperatuur, dan vallen de nanodeeltjes uiteen.’

Donja van den Beld, student Medical Chemistry aan de Radboud Universiteit

Vervoermiddel voor medicijn

‘Elk nanodeeltje heeft een kern. Ons doel is in die kern een medicijn te stoppen. Het nanodeeltje doet dus dienst als een vervoermiddel voor de medicatie. En dat vervoermiddel moet intact blijven en op de plaats van bestemming komen in het lichaam waar het nodig is voor een optimale werking. Op deze manier kun je medicatie heel gericht toedienen.’

Fundamenteel onderzoek

‘We zitten nu in de fase van fundamenteel onderzoek’, verklaart Donja van den Beld.

‘Het gaat ons er in de eerste plaats om nanodeeltjes te ontwikkelen die stabiel zijn en om te kijken wat er allemaal mogelijk is met de kern en de buitenkant van het nanodeeltje. Ik hoop dat het lukt om dit voor augustus 2024 te realiseren, want dan loopt mijn masteronderzoek hier af.’

Zaak van lange adem

Aan een voorspelling wanneer patiënten behandeld worden met deze methode waagt de masterstudent zich niet.

‘In elk geval is het een kwestie van jaren, want wetenschappelijk onderzoek is een zaak van lange adem en samenwerking. Ik wil graag verder bijdragen aan het onderzoek en hoop dit ook in de toekomst te kunnen doen.’

Meer weten?
Alles over de master Medische Chemie aan de RU
Gepubliceerd op
04 april 2024
Tekst
Huub Luijten
Fotografie
Linda Verweij
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!