Nieuw opleidingscentrum autoschadeherstellers

Mbo-opleidingencentrum Rijn IJssel en circa veertig autoschadeherstelbedrijven in Gelderland zetten samen de schouders onder een nieuwe opleiding voor autoschadeherstellers. De nadruk ligt op leren in de praktijk in een nieuw, innovatief regionaal opleidingscentrum. ‘Schadeherstel is een ambacht, waarbij steeds meer kennis van techniek en materialen komt kijken.’

 

Gelderse autoschadeherstelbedrijven en mbo-opleidingencentrum Rijn IJssel hebben de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een nieuwe Beroeps Begeleide Leerweg (BBL)-opleiding voor autoschadeherstellers. Er worden te weinig goede autoherstellers opgeleid blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie FOCWA. ‘Leerlingen krijgen te veel theorie en doen te weinig praktijkervaring op’, zegt Mathijs van Leeuwen. ‘Schadeherstel is een ambacht, dat moet je oefenen, waarbij steeds meer kennis van techniek en nieuwe materialen komt kijken.’

Van Leeuwen is directeur van Van Leeuwen Autoschade in Kesteren en trekt samen met Jan van Boekel, directeur Techniek & ICT van Rijn IJssel, de kar als het gaat om de nieuwe opleiding voor autoschadeherstellers en het regionale autoschadeherstelopleidingscentrum dat ze voor ogen hebben. ‘Kort door de bocht gezegd: je kunt niet oefenen op de auto van een klant’, verklaart Van Leeuwen. 

De brancheorganisatie en de ondernemers voorzien dat er nu en in de toekomst genoeg vraag blijft naar goed opgeleide schadeherstellers. Er is sprake van vergrijzing en er worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Van Leeuwen: ‘Daarom is er behoefte aan een up-to-date autoschadeherstelopleidingscentrum met moderne apparatuur, materialen en actuele kennis voor een praktijkgerichte opleiding.’

Unieke samenwerking

‘Dit is een unieke samenwerking’, benadrukt Van Boekel van Rijn IJssel. ‘Voor het eerst werken zo’n veertig schadeherstelbedrijven in de brede regio Gelderland samen met het onderwijs om op een innovatieve manier het tekort aan goed opgeleide autoschadeherstellers op te lossen. Dat geeft de urgentie aan van de vraag naar medewerkers met actuele kennis van zaken.’

Rijn IJssel is sinds enkele jaren in gesprek met het technische bedrijfsleven om de technische mbo-opleidingen beter te laten aansluiten op de vraag in de regionale arbeidsmarkt. Rijn IJssel is een van de tien roc’s in Nederland die de opleiding Autoschadehersteller aanbieden. Studenten komen uit Gelderland en ook uit een deel van Brabant, Overijssel en Utrecht.

Het bedrijfsleven heeft geconstateerd dat er bij de bedrijven te weinig ruimte is om BBL’ers op te leiden. ‘Het gaat om werkzaamheden als plaatwerken, uitdeuken, uitlezen, resetten, modules en sensoren vervangen, diverse laswerkzaamheden, plamuren, schuren, kalibreren, spuiten en het richten van auto’s’, legt Van Leeuwen uit. ‘Dit krijg je in de vingers door voldoende vlieguren te maken.’

Bij de nieuwe opleiding wil Rijn IJssel de theorie direct koppelen aan praktische opdrachten. Het gaat om de basisopleidingen Autoschadehersteller en Autospuiter (2 jaar, niveau 2) en de vervolgopleidingen Eerste Autoschadehersteller en Eerste Autospuiter (1 jaar, niveau 3). Studenten krijgen door het direct in praktijk brengen van de theorie meteen feedback, waardoor het leereffect wordt versterkt. Door te doen, zien ze meteen of wat ze doen werkt. Dat verhoogt de motivatie. ‘In het opleidingscentrum kunnen we alle aspecten van het vak aan de orde laten komen. In de praktijk bij een bedrijf lukt dat niet altijd’, zegt Henk Wentink, opleidingsadviseur bij Rijn IJssel.

Start september 2020

De betrokken bedrijven hebben toegezegd hun BBL’ers aan te melden voor de nieuwe opleiding. Het gaat in eerste instantie om zo’n vijftig leerlingen die in september 2021 van start gaan. Dit moet de komende jaren uitgroeien naar circa tachtig leerlingen per schooljaar.De deelnemende bedrijven zijn bereid 2.500 euro per BBL’er per jaar te betalen.

Samen met Rijn IJssel worden ook cursussen ontwikkeld voor her- en bijscholing van autoschadeherstellers. Technologische ontwikkelingen in het autovak gaan snel. Denk bijvoorbeeld aan het Advanced Driver Assistance System (ADAS) met cruise control en rijstrook-assistentie en aan het gebruik van nieuwe, lichtere materialen. Er komt ook een opleiding voor zij-instromers in het nieuwe opleidingscentrum. Zo vormt het centrum de basis voor een gezamenlijk georganiseerd traject van een Leven Lang Ontwikkelen in het schadeherstelvak.

Complimenten

Een goede autoschadehersteller krijgt regelmatig complimenten van zijn klanten. ‘Mensen zijn heel blij met het resultaat als hun auto er weer goed uitziet’, weet Van Leeuwen uit ervaring. ‘Autoschadeherstel is een ambacht waar verschillende vaardigheden bij horen. Doordat er steeds meer technologie in auto’s zit, komt er ook steeds meer techniek en kennis van nieuwe materialen, zoals aluminium en composieten, bij kijken.’

Denk aan Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) met toepassingen als cruise control, dodehoek-herkenning, rijstrook-assistent of aan parkeerhulpsensoren. Het herstellen van schades wordt hierdoor steeds complexer. Van Leeuwen: ‘Dit betekent dat bedrijven ook zelf aan zet zijn: hun medewerkers moeten met nieuwe technieken en materialen leren werken.’

Hij benadrukt dat het nieuwe opleidingscentrum tevens ruimte biedt aan basisscholen en vmbo-opleidingen om kennis te maken met het autoschadeherstelvak. ‘Technische vakken zijn vaak onderbelicht bij de beroepskeuzeoriëntatie op het vmbo’, constateert Van Leeuwen. ‘Bij ons kunnen vmbo-leerlingen straks terecht om te zien hoe veelzijdig het vak van autoschadehersteller is.’

 

 

 

 

Gepubliceerd op
27 januari 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!