Onderzoek naar draagconstructies van hout

Meer gebruik maken van hout als hoofddraagconstructiemiddel in de bouw; dat is het toekomstbeeld van HAN-bouwkundestudenten Bob van Alst en Stijn van den Broek. Hun afstudeeropdracht bestaat uit het onderzoeken in hoeverre draagconstructies van hout mogelijk en realistisch toepasbaar zijn in de praktijk. Innovatieve materie waar de enthousiaste studenten zich graag in vastbijten.

Nijmegen 1304- HAN-Bouwkundestudenten Bob van Alst en Stijn van den Broek bij Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Om precies te zijn: Bob van Alst en Stijn van den Broek richten zich op functie-flexibel bouwen. Daarmee bedoelen ze een manier van ontwerpen, bouwen en gebruiken, die ervoor zorgt dat een bouwwerk tijdens de levensduur van functie kan wisselen zónder dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan de hoofddraagconstructie. Een duurzaam idee, want voor een ander gebruiksdoel is dan geen totale sloop meer nodig.

‘We volgen allebei de afstudeerrichting Constructie’, legt Bob van Alst uit. ‘We vinden het heel interessant om te kijken naar nieuwe toepassingen van hout in de bouw en die constructief te berekenen. Om te zien wat haalbaar is. Als we willen bereiken dat een gebouw met een houten hoofddraagconstructie eerst als kantoor dient, maar over tien jaar misschien als woonblok; aan welke eisen moet de draagconstructie dan voldoen? Het doel is dat deze bij een functieverandering behouden kan blijven en alleen bepaalde overige bouwdelen, de façade, indeling, en installaties, variëren. Daarbij kijken we ook naar welke constructieve onderdelen geïndustrialiseerd kunnen worden: welke onderdelen worden pas op de bouwplaats in elkaar gezet en wat kan al vooraf in de fabriek gebeuren.’

Stop met hokjesdenken

Stijn van den Broek vult aan: ‘Hout op een andere manier toepassen, vraagt om een andere kijk op bouwen. Nu zijn hoofddraagconstructies meestal van beton of staal. Die materialen kun je niet één op één vervangen door hout. Je moet dan echt anders ontwerpen en dimensioneren. Voor mij geweldig; ik ben voorstander van het loslaten van ‘hokjesdenken’ in de bouw. We zouden veel meer naar een hybride manier van materiaalgebruik moeten, vind ik. Pas dingen toe waar ze op hun sterkst zijn en waar ze het beste passen, in plaats van standaard te kiezen voor wat we gewend zijn. In Scandinavië en de Verenigde Staten is hout als constructiemateriaal veel gebruikelijker. Door te innoveren, is bij ons hout ook prima toepasbaar in woningprojecten of kleinschalige utiliteitsbouw. Tot vier bouwlagen, want wolkenkrabbers van hout zijn in materiaalgebruik niet efficiënt.’

HAN-Bouwkundestudenten Bob van Alst en Stijn van den Broek bij Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Investering

Volgens Bob van Alst en Stijn van den Broek is het geen kwestie van kijken óf, maar vooral van hoe het gebruik van hout toepasbaar is. ‘Op termijn is dat noodzakelijk om aan de huidige klimaatdoelstellingen en duurzaamheidseisen te kunnen voldoen’, benadrukken ze. Dit gegeven, gecombineerd met hun liefde voor innovatie en voor hout, is een van de belangrijkste aanjagers voor hun afstudeeropdracht. Ze doen die niet in opdracht van een bedrijf, maar in eigen opdracht. De studenten krijgen begeleiding en ondersteuning vanuit het voormalige stageadres van Bob van Alst: Croes Bouwtechnische Ingenieursbureau B.V. in Nijmegen. Stijn van den Broek besluit: ‘Ik zie deze opdracht als investering in onze toekomst. Als bouwen in hout straks een vlucht gaat nemen, hebben wij al ervaring opgedaan met deze materie.’

 

Gepubliceerd op
14 april 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!