Schildersezel timmeren als keuzevak

Vierdejaars vmbo-leerlingen van het Lingecollege in Tiel volgden tien weken het keuzevak Hout- en Meubelverbindingen bij ROC Rivor en Bouwmensen in Geldermalsen. Derdejaars ‘groen’-leerlingen van vmbo De Lingeborgh in Geldermalsen bouwden nestkasten voor vogels. Deze kennismaking met houttechniek is één van de activiteiten die voortkomen uit het project TechExplore24.

Het project TechExplore24 richt zich onder andere op de doorstroom van leerlingen naar het technisch (vervolg)onderwijs. Tijdens technische keuzevakken ervaren vmbo-leerlingen wat het inhoudt om met hout of metaal te werken. Zo kunnen ze een betere keuze maken voor de mbo-vervolgopleiding, die ze willen doen. Dat kan een voltijdsopleiding zijn, maar ook een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-opleiding, waarbij vier dagen werken bij een technisch bedrijf wordt gecombineerd met een dag naar school gaan.

TechExplore24 is een regionaal subsidieproject van Sterk Techniekonderwijs Rivierenland. De vierdejaars vmbo-leerlingen van het Lingecollege in Tiel, die deelnamen aan het keuzevak Hout- en Meubelverbindingen kregen bij ROC Rivor les in onder meer maatvoering, tekeninglezen, het herkennen van diverse houtsoorten, het maken van verschillende houtverbindingen en het veilig werken met gereedschappen en machines.

Deze vaardigheden konden ze in de praktijk oefenen in de werkplaats van opleidingsbedrijf Bouwmensen in Geldermalsen. Daar maakten ze houten schildersezels, die nu gebruikt worden tijdens de lessen Kunst & Cultuur op het Lingecollege. De leerlingen vonden het leuk met een concrete opdracht bezig te zijn: ‘Dan weet je waar je het voor doet.’

Nestkasten bouwen

De derdejaars ‘groen’-leerlingen van vmbo-school De Lingeborgh in Geldermalsen bouwden nestkasten voor vogels tijdens het keuzevak Hout- en Meubelverbindingen. Het ging om 120 nestkasten in opdracht van de gemeente West-Betuwe. De nestkasten zijn bedoeld voor koolmezen, dat zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Door de nestkasten op te hangen, wil de gemeente deze rups op een natuurlijke, milieuvriendelijke manier bestrijden. Een ecoloog van de gemeente heeft de leerlingen een gastles gegeven over de voedselkringloop van de eikenprocessierups. Bij het ophangen van de nestkasten waren de leerlingen, een wethouder van de gemeente West-Betuwe en een docent van De Lingeborgh aanwezig. Het hout voor de nestkasten is gesponsord door bouwbedrijf De Vree & Sliepen uit Tiel.
Het komend schooljaar is dinsdag de dag waarop door ROC Rivor diverse keuzevakken voor vmbo-leerlingen worden gegeven. Het gaat om periodes van acht weken, waarbij de leerlingen ook een keer op bezoek gaan bij een bedrijf. Zo krijgen ze indruk hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Vmbo-leerlingen kunnen zich vanaf begin juni individueel voor keuzevakken inschrijven.

Ontdekken en Oriënteren

In het project TechExplore24 werken onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten samen om jongeren, van basisschool tot en met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te laten ontdekken en ervaren wat er allemaal mogelijk is op het gebied van techniek en technologie. Dat gebeurt door duidelijk te maken welke technische en technologie-opleidingen er zijn in Rivierenland en door te laten zien welke innovatieve technische bedrijven in de regio zijn gevestigd. Jongeren kunnen zich zo beter oriënteren op hun toekomst. Het doel is te komen tot een groter aanbod van technisch geschoolde mensen. Daar is veel vraag naar bij technische bedrijven in Rivierenland.

TechExplore24 richt zich op de vier speerpunten. Het realiseren van een kwalitatief goed onderwijsaanbod voor de techniekketen in samenwerking met het bedrijfsleven is er een van. Het opzetten en inrichten van de hotspots Smart Building in Tiel en Smart Technology in Culemborg als inspirerende ervaar- experimenteer- en leeromgeving hoort er ook bij. Net als het professionaliseren van docenten in het vmbo en het mbo. TechExplore24 maakt zich ook sterk voor het bevorderen van de instroom en doorstroom van leerlingen in het technisch onderwijs.

www.techexplore24.nl

 

Gepubliceerd op
14 april 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!