SEN-app: kiezen uit 42 technische vmbo-keuzevakken

Met de introductie van de SEN-app biedt samenwerkingsverband 'De regio als klaslokaal' alle vmbo-leerlingen in de regio Arnhem, De Liemers, Veluwezoom, Overbetuwe, Rheden en Lingewaard de keuze uit maar liefst 42 technische keuzevakken. SEN staat voor: Smart Educational Network. De vmbo’ers kunnen keuzevakken op hun eigen school volgen en daarnaast op tien andere vmbo-scholen.

Leerlingen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) zijn praktijkgericht, maar krijgen veel theorieles. Via technische en technologie-keuzevakken krijgen deze scholieren de kans te ontdekken of ze interesse hebben in techniek en technologie. Met de introductie van de SEN-app krijgen zo’n tweeduizend vmbo-derde en vierdeklassers in de regio met ingang van het schooljaar 2021-2022 de keuze uit maar liefst 42 technische en technologie-keuzevakken, waarbij ze kennismaken met het technische bedrijfsleven. Van laboratoriumtechniek en nutsvoorzieningen (energietransitie) tot slimme installatietechniek en autoschadeherstel.

Elf vmbo-scholen, drie mbo-instellingen en vier technische opleidingsbedrijven hebben hun krachten gebundeld om leerlingen op deze vernieuwende manier in contact te brengen met techniek en technologie. Dat gebeurt in samenwerking met het technische bedrijfsleven.
Het doel is beter aan te sluiten bij de interesse van de leerling. Met dit aanbod krijgen leerlingen ook een beter beeld van het technische beroepenveld. De scholen spelen met deze aanpak tevens in op de groeiende vraag naar technisch opgeleide mensen op de regionale arbeidsmarkt.

Structurele samenwerking

Harald Wiggers, projectmanager Sterk Techniek Onderwijs (STO), is blij met de structurele samenwerking tussen de vmbo’s, mbo’s en de opleidingsbedrijven. ‘Met de ontwikkeling van deze innovatieve SEN-app maken we alle keuzevakken zichtbaar voor leerlingen, docenten en ouders’, legt hij uit. De SEN-app voorziet niet alleen in een keuzemenu, ook alle informatie over de keuzevakken staat erin, van een filmpje, de aanpak van de lessen, de eindtermen waaraan moet worden voldaan tot de contactpersoon.
‘Via de SEN-app zien leerlingen het aanbod en kunnen ze hun keuze kenbaar maken’, vertelt Harald Wiggers. De SEN-app past bij de STERA-route die is uitgestippeld, waarbij STERA staat voor: Smart Technical Education Richting Arbeidsmarkt.
In deze fase van de SEN-app gaat het om keuzevakken over techniek en technologie. Het is de bedoeling in de toekomst álle keuzevakken open te stellen voor alle leerlingen. Dit is inclusief de crossovers tussen verschillende sectoren, zoals zorgtechnologie, energietechnologie en techniek in de groensector.

Docenten op ‘safari’

Niet alleen leerlingen oriënteren zich buiten de school, ook docenten gaan in maart op ‘safari’ in de regio om kennis te maken met elkaar en ervaringen over keuzevakken uit te wisselen. De docenten bezoeken dan ook de opleidingsbedrijven.
De SEN-app is vanaf 1 maart beschikbaar voor vmbo-leerlingen, vanaf dat moment kunnen ze zich aanmelden voor technische keuzevakken van het volgende jaar. Dat kan tot eind maart.

 

Gepubliceerd op
12 maart 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!