Serious game helpt bij onderwijs op maat

Anne-Marieke van Loon is associate lector Leren met ICT aan de HAN en werkzaam bij het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT. Ze ijvert voor optimale ontwikkelkansen voor alle leerlingen. En dan in het bijzonder voor de inzet van ICT hierbij, om daarmee effectiever en op maat gesneden onderwijs te creëren. Ze ontwierp samen met anderen de serious game iXpeditie Maatwerk, die onderwijsprofessionals helpt bij het integreren van ICT in hun onderwijsprogramma.

De game iXpeditie Maatwerk biedt een simulatie van de onderwijspraktijk. Het is een teamspel, waarbij een schoolteam oplossingen bedenkt voor hulpvragen van virtuele leerlingen. Het betreft een hybride spel; een combinatie van een digitale spelomgeving en face to face-elementen. In het spel verplaatsen spelers zich in een fictieve schoolsituatie, ieder vanuit een verschillende rol. Dat kan bijvoorbeeld zijn als schoolleider, leraar, intern begeleider of ouder. Er zijn drie rondes – iedere ronde met een nieuwe casus en een andere rol. In de eerste twee krijgen deelnemers de kans om heel vrij en creatief te handelen. In de laatste ronde maakt de game een link met de realiteit van de eigen school. Aan het eind stemt het hele schoolteam voor de winnende oplossing. In een debriefing door de spelleider gaat het team aan de slag met de vertaling van die oplossing naar de eigen onderwijspraktijk.

Anne-Marieke van Loon: ‘Deze game is ontstaan in samenwerking met leerkrachten van partnerscholen, docenten van HAN Pabo en Academie IT en Mediadesign (AIM) en onderzoekers van het iXperium/CeO. Daarbij gingen we uit van de vraag: ‘Hoe kun je maatwerk leveren aan leerlingen?’ De game bestaat zo’n twee jaar, maar door de pandemie hebben we er nog niet zoveel gebruik van kunnen maken als we hadden gewild. Na de eerste praktijkgerichte onderzoeken die we gedaan hebben blijkt dat de game zorgt voor een grotere bewustwording bij onderwijsprofessionals van de samenhang tussen gepersonaliseerd leren en ICT. Deelnemers denken na over hun eigen rol daarin en gaan aan de slag met het inhoudelijk vormgeven van ICT in hun eigen school. Er is veel behoefte aan verdere professionalisering op dit gebied. Als follow-up activiteit kunnen leraren een mediamentor van het iXperium/CeO om advies vragen over de verschillende toepassingen van ICT in hun dagelijkse praktijk.’

Krachtig middel

De game is een krachtig middel, omdat leraren in een veilige en gesimuleerde omgeving ervaren hoe zij het leren meer kunnen laten aansluiten bij hun leerlingen. Dat ze de praktijk ook nog vanuit verschillende perspectieven benaderen, zorgt voor meer overzicht en inzicht. Anne-Marieke van Loon: ‘Een voorbeeld? Bij een casus van een jongen uit groep 5, die hard werkt, maar moeite heeft met begrijpend lezen en rekenen, kwam vanuit het perspectief van de ouder de oplossing om de schoolomgeving te koppelen aan thuis. Daardoor konden de ouders bijvoorbeeld mee ondersteunen en waren online ontmoetingen met de leraar over het schoolwerk mogelijk.’

De effectiviteit van ICT bij gepersonaliseerd leren staat of valt met de manier waarop een school digitale middelen inzet. Als dat niet goed gebeurt, kan het ook een verarming van het leerproces betekenen in plaats van dat het verdieping brengt. Denk maar aan een leerling die een ‘rekenkunstje’ doorheeft en achter zijn iPad vervolgens steeds dezelfde sommen maakt. Er is verdere professionalisering van de leerkracht nodig om ICT op een goede manier in te zetten. Anne-Marieke van Loon: ‘Deze game, bijvoorbeeld, is nadrukkelijk van belang voor scholen aan het begin van een ontwikkeltraject. Om de koers te helpen bepalen en de ambitie van de school op ICT-gebied duidelijk te maken. Bovendien kunnen onderwijsprofessionals aan den lijve ondervinden dat ICT met veel verschillende aspecten in de schoolorganisatie samenhangt, wil je gepersonaliseerd leren op veel verschillende niveaus mogelijk te maken.’

Op zoek naar meer informatie over de game?
Bezoek dan de website
Gepubliceerd op
06 oktober 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!