Aquatisch ecoloog Judith van der Knaap

'De afwisseling is het leukst'

Judith van der Knaap is aquatisch ecoloog bij de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de broeikasgassen in Nederlandse sloten. ‘Ten opzichte van land komen er relatief veel emissies uit sloten. Dat vind ik heel interessant.’

Over processen in het water is veel bekend, maar niet specifiek over sloten.

‘In het Klimaatakkoord van Parijs staat van alles wat we moeten doen om emissies tegen te gaan. Maar er staat nog niets in over onze sloten, omdat er maar weinig bekend is, maar er gebeurt zoveel in onze sloten. Daarom kan ik daar met mijn onderzoek een grote bijdrage aan leveren’, vertelt Judith van der Knaap (30).

Ze is aquatisch ecoloog en is met het derde jaar bezig van haar onderzoek.

Nationaal Onderzoeksprogramma 

Het onderzoek is een opdracht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden en wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder aansturing van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

De promovenda verricht veldwerk in het veengebied rond Zegveld en de Nieuwkoopse Plassen.  

Aquatisch ecoloog Judith van der Knaap

Monsters uit sloten 

‘We hebben uitgebreid onderzoek gedaan in Zegveld om te kijken hoeveel emissie er uit sloten komt en door welke factoren dit wordt beïnvloed. Daarnaast hebben we met een heel team monsters genomen uit 147 sloten verspreid door heel Nederland om te kijken of een bepaald bodemtype of aansluitende landbouw effect heeft op de uitstoot. Dat was echt super om samen te doen.’ 

Gasanalyse-apparatuur 

De aquatisch ecoloog staat aan de vooravond van het laatste deel van haar onderzoek. Het TechnoCentrum van de Radboud Universiteit heeft samen met Judith apparatuur ontwikkeld die continu metingen kan verrichten in het veengebied.

‘Emissies zijn niet continu gelijk. Die veranderen onder invloed van bijvoorbeeld het weer. We hebben nu sensoren en gasanalyse-apparatuur ontwikkeld waarmee 24/7 in het water metingen kunnen worden uitgevoerd. Zo krijgen we meer inzicht in welke factoren de emissies beïnvloeden en krijgen we een compleet beeld’, klinkt het trots.

‘Het is supertof om daaraan mee te helpen. Met de ontwikkeling van die apparatuur lopen we wereldwijd voorop.’

Aquatisch ecoloog Judith van der Knaap

Emissies uit bagger

Na haar vwo-diploma rondt Judith de studie Medische Biologie af. Dat vindt ze leuk, maar als ze tijdens een vakantie gaat duiken, bedenkt ze dat ze toch meer met water wil doen.

Ze kiest voor de studie Biologie met de master Conservation and Restoration Ecology. Daarvoor loopt ze stage bij het onderzoekscentrum B-WARE, een spin-off bedrijf van de afdeling Ecologie van de Radboud Universiteit.

Judith doet ook onderzoek naar de broeikasgassen uit bagger.

‘Bagger wordt vaak geruimd om vaarverkeer mogelijk te maken of om wateren schoon te maken. De bagger komt dan in een depot, maar de vraag is hoeveel emissies daaruit komen. Daar hield ik me tijdens mijn stage mee bezig. Maar ook daarna bleef ik daarin geïnteresseerd en kon mijn tweede stage daarop aansluiten; broeikasgasemissies uit sloten. Toen de mogelijkheid kwam om promotieonderzoek te doen op dit onderwerp was dat een hele mooie kans.’ 

Veldwerk in waadpak 

Judith heeft veel plezier in haar werk als aquatisch ecoloog. ‘De afwisseling is het leukst: de ene week ben ik met een waadpak veldwerk aan het doen, de andere week voer ik in het laboratorium analyses uit van de monsters die ik heb genomen en schrijf ik mijn bevindingen op. Onderzoek doen vind ik ontzettend leuk.’

‘Misschien wil ik hierna nog wel een postdoc doen. En project leiden lijkt me ook heel leuk. In ieder geval wil ik betrokken blijven bij onderzoek. Verder houd ik alle mogelijkheden open.’ 

Meer weten?
Verder lezen over het TechnoCentrum
Gepubliceerd op
04 april 2024
Tekst
Ceciel Bremer
Fotografie
Stefan van Weideveld
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!