Gertie Brandts is docent NT1-Nederlands, bij ROC Nijmegen dat is Nederlands voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Lezen, schrijven, rekenen en digitaal werken

Nederlands lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden, die werknemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. In technische bedrijven is het belangrijk dat medewerkers bijvoorbeeld orderbonnen kunnen lezen en digitaal vaardig zijn. Voor mensen, die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en digitale vaardigheden, kan een cursus bijdragen aan het beter functioneren op de werkvloer. ROC Nijmegen biedt verschillende cursussen aan op maat van de wensen van een bedrijf.

‘Nederlands lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijke basisvaardigheden voor werk, maar ook om je te kunnen redden in het dagelijkse leven en bijvoorbeeld bij het opvoeden van je kinderen’, zegt Gertie Brandts. Ze is docent NT1 bij ROC Nijmegen en coördineert het NT1-team.

Dat team verzorgt verschillende cursussen, waarbij aandacht is voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat kunnen cursussen zijn die op school worden gegeven, maar ook cursussen die in een bedrijf aan een groep medewerkers worden gegeven. 

Moeite met digitalisering

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen en schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze vaak ook moeite met het werken met een computer of andere digitale apparaten.

Het gevolg is dat deze mensen niet goed mee kunnen komen in de maatschappij, die steeds vaker om digitale vaardigheden vraagt. Bij steeds meer handelingen is het nodig om een computer of een mobile telefoon te gebruiken. Denk aan het openen van een bankrekening, de gezondheidszorg en het vinden van een baan.

Daarom werkt ROC Nijmegen ook samen met het Werkbedrijf Nijmegen als het gaat om het beter opleiden van werkzoekenden. 

Wettelijk verplicht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun medewerkers een opleiding aan te bieden als dat noodzakelijk is voor het goed uitoefenen van hun functie. ROC Nijmegen verzorgt cursussen op verschillende niveaus voor mensen die moeite hebben met Nederlands lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Het gaat om NT1-cursussen voor mensen met Nederlands als moedertaal en voor mensen met een andere moedertaal, die Nederlands al wel voldoende kunnen spreken. 

Cursussen-op-maat van bedrijven 

ROC Nijmegen verzorgt verschillende reguliere, door de gemeente gesubsidieerde cursussen, waarvoor cursisten één keer per paar jaar een bijdrage van 45 euro wordt gevraagd. 

Daarnaast zijn er verschillende trajecten voor cursussen-op-maat voor bedrijven. Dat kunnen kortere of langere trajecten zijn, die op school worden gegeven of bij het bedrijf. 

‘We gaan eerst het gesprek aan met de werkgever, die aangeeft op welk vlak werknemers behoefte hebben aan bijscholing. Daarna gaan we in gesprek met kandidaat-cursist om zo af te spreken wat iemand zelf wil leren’, vertelt Gertie Brandts. ‘Wil iemand beter leren lezen of gaat het vooral om beter met de computer te kunnen werken?’ 

Workshop herkennen

Het herkennen van laaggeletterdheid is niet makkelijk, ook niet voor werkgevers, weet Gertie Brandts. Ze doet een oproep aan technische bedrijven: ‘Er zijn momenten, denk aan een functioneringsgesprek, waarop werkgevers merken dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven rekenen en/of digitale vaardigheden. Het is belangrijk daarover in gesprek te gaan.’ 

ROC Nijmegen geeft de workshop Herkennen en Doorverwijzen voor werkgevers en HR-medewerkers. ‘Deze workshop duurt een kleine drie uur, waarbij we mensen praktische tips geven. Daarnaast nemen we altijd een ambassadeur mee, iemand die een cursus heeft gedaan en vertelt hoe die heeft geholpen bij het beter uitvoeren van zijn of haar werk.’ 

Logistiek bedrijf

ROC Nijmegen verzorgde onder meer een scholingstraject over digitale vaardigheden van tien weken voor personeel van een schoonmaakbedrijf. Die lessen werden eens per twee weken op school gegeven, waarbij mensen in een groep van acht personen les kregen. De lessen kunnen ook op locatie, in het bedrijf of elders worden gegeven.  

‘Voor een logistiek bedrijf hebben we een cursus van twintig weken verzorgd voor een groep van zes mannen’, vertelt Brandts. ‘Bij de een ging het met name om het verbeteren van digitale vaardigheden, een ander wilde graag betere e-mails leren schrijven. Deze lessen zijn afgestemd op de werknemers, op de praktische vragen van mensen.’ 

Gertie Brandts is docent NT1-Nederlands, bij ROC Nijmegen dat is Nederlands voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Subsidies voor werkgevers

Voor werkgevers, die hun medewerkers helpen met het verbeteren van hun basisvaardigheden, zijn verschillende subsidies beschikbaar. ‘Vaak zien werkgevers wel de noodzaak om bijvoorbeeld anderstalige werknemers te helpen met het leren van Nederlands, maar weten ze de weg niet als het om die subsidies gaat’, constateert Gertie Brandts.

Tel mee met Taal is zo’n subsidie van het rijk. Werkgevers moeten daar wel een plan voor schrijven. ROC Nijmegen kan daarbij advies geven. 

Meer weten? 

Bekijk de mogelijkheden op de website van ROC Nijmegen of neem contact op met: Gertie Brandts via g.brandts@roc-nijmegen.nl  of 06 40960865. 

Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden
Bekijk de cursus van het ROC
Gepubliceerd op
14 maart 2024
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Erik van 't Hullenaar
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!