Move to Match: om- of bijscholing op maat

Move to Match: om- of bijscholing op maat

Omscholen? Bijscholen? Opleiding of cursus op maat? Met Move to Match bieden ROC Nijmegen en Rijn IJssel dé plek waar scholing voor volwassenen en arbeidsmarkt bijeenkomen. ‘Iedereen kan bij ons terecht: werknemers, werkgevers en mensen die actief willen worden op de arbeidsmarkt.’

‘Iedereen kan bij ons terecht; werkgevers die hun medewerkers willen laten scholen, werknemers die zich willen bijscholen of omscholen maar ook mensen die nu niet actief zijn op de arbeidsmarkt maar dat wel willen worden’, zegt Marina van der Steenstraten, programmadirecteur Move to Match. ‘Voor die laatste groep maken we gebruik van de ondersteuning van het UWV en het Werkbedrijf.’

Met Move to Match bundelen ROC Nijmegen en Rijn IJssel de krachten om maatwerkopleidingen te bieden, die aansluiten bij de vragen en ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. ‘Move to Match is in april 2022 gestart met een team van adviseurs, front- en backofficers. Inmiddels leveren we tientallen opleidingstrajecten, die we in overleg met werkgevers vormgeven, variërend van bouw en techniek tot dienstverlening en zorg’, schetst Marina van der Steenstraten.

Techniek vanzelfsprekend

Binnen zorg en welzijn wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie. Zorgmedewerkers moeten die technologische hulpmiddelen efficiënt kunnen inzetten, met de juiste vaardigheden. Marina van der Steenstraten: ‘En zorgmedewerkers moeten het inzetten van die hulpmiddelen als vanzelfsprekend gaan zien in hun werkpraktijk.’

Technologische toepassingen moeten praktisch ‘landen’, daarom werkt Move to Match samen met zorg- en welzijnsorganisaties, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en de onderwijsinstellingen die de leertrajecten hebben ontwikkeld. ‘Samen benoemen we welke vaardigheden en competenties zorgmedewerkers zich eigen moeten maken. Hoe ze die competenties aanleren en waarborgen. Hoe we de vereiste scholing het best aanbieden. Dat is allemaal maatwerk.’

Practoraat Tech@doptie

Daarnaast werken ROC Nijmegen, Rijn IJssel en zorg- en welzijnsinstellingen samen in het practoraat Tech@doptie, met als doel dat werknemers in de zorg- en welzijnssector hun competenties ontdekken en ontwikkelen. ‘Ook gebruiken we het Tech@doptiespel om leer- en ontwikkelwensen wat betreft gebruik van technologie binnen organisaties in kaart te brengen’, vertelt Marina van der Steenstraten. ‘Die wensen gebruiken we bij het opzetten van cursussen en opleidingen. We bieden groepslessen bij Rijn IJssel en ROC Nijmegen, in de organisaties en op de werkplek, waar we ook ambassadeurs opleiden die hun kennis verder verspreiden onder collega’s.’

Scholingstrajecten op maat

‘De scholingstrajecten die we vanuit Move to Match als maatwerk aanbieden zijn als een keuzedeel verbonden aan onze reguliere opleidingen, zoals het traject Helpende Plus voor niveau 2. Hier leren helpenden extra vaardigheden aan om breder inzetbaar te zijn. De deelnemers ontvangen hiervoor een mbo-certificaat. Een ander voorbeeld is het traject Herregistratie BIG voor verpleegkundigen die hun oude beroep weer willen oppakken.’

Lascursussen

Ook populair zijn onze lascursussen, maar dat is een andere tak van sport. Ik wil ermee aangeven dat we ons als Move to Match heel breed richten op de behoeften van de arbeidsmarkt.’

Ontdek Move to Match
Omscholing en bijscholing voor volwassenen op maat
Wat?
Om- of bijscholing op maat op mbo-niveau
Waar?
Move to Match (Initiatief va ROC Nijmegen en Rijn IJssel)
Voor?
Werknemers en werkzoekenden
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!