Babs Zonnenberg, docent schilderen

Schildersopleiding ROC Nijmegen

Babs Zonnenberg kent het schildersvak als kunstenaar en als restauratie-, decoratie-,en interieurschilder. Ze maakte fijnschilderwerk en themaschilderwerk voor evenementen, bioscopen, theaters en decors. Sinds het studiejaar 2023-2024 geeft Babs Zonnenberg schilderles aan het ROC Nijmegen.

Na de mavo wilde Babs Zonnenberg naar de kunstacademie, maar dat kon niet. Ze ging naar de mts Sint Lucas in Boxtel.

‘Daar ik leerde werken met verschillende teken- en verftechnieken en kleur. Na mijn diploma stroomde ik door naar de kunstacademie St. Joost in Breda. Daar ontdekte ik hoe je ‘vrij’ werkt, hoe je met vorm en kleur je ideeën kunt verbeelden.’ 

Studeren in Brussel 

Na haar studie startte Zonnenberg haar eigen bedrijf genaamd Muurpeper. ‘Ik decoreerde meubels, wanden en plafonds voor bedrijven en particulieren. Het was een mix van creatief en ambachtelijk vakwerk.’

Om zich als verder te ontwikkelen, toog Zonnenberg naar Brussel om aan het Institut Supérieur De Peinture, Van Der Kelen-Logelain te studeren. ‘Dat is een technische en praktijkgerichte opleiding met speciale aandacht voor observatie en technische aspecten van handbewegingen. In maart 2017 haalde ik er mijn diploma.’ 

Babs Zonnenberg, docent schilderen

Schildertechnieken 

Dankzij haar vakkennis en creatieve toepassing van schildertechnieken is Zonnenberg op veel terreinen thuis; restauratie, decoratie, interieur, fijnschilderwerk, het maken van themaschilderwerk voor evenementen, bioscopen, theaters en decors.

Ze draait er haar hand niet voor om. Toch bleek het ondanks al haar kennis en kunde lastig een passende baan te vinden.

‘Na verloop van tijd ben ik als schilder gaan werken bij de technische dienst van Burgers Zoo. Hier was ik verantwoordelijk voor alle voorkomende schilderklussen en heb ik mijn materiaal- en techniekkennis volop kunnen toepassen.’ 

Zonnenberg heeft een praktische inslag en ze omschrijft zichzelf als nieuwgierig, creatief, perfectionistisch en gezegend met een natuurlijke aanleg voor schilderen. ‘Ik werk heel geconcentreerd en secuur, puur uit liefde voor het vak. Van het toepassen van ambachtelijke schildertechnieken krijg ik energie.’ 

Docent Schildersopleiding 

Met haar bagage aan kennis en kunde besloot Zonnenberg tot een volgende stap; het leraarschap. ‘Sinds het studiejaar 2023-2024 werk ik als docent bij de schilderopleiding van ROC Nijmegen en geef ik les aan de eerste en tweedejaars studenten. Hier maak ik deel uit van een team van zeven vakmensen, waaronder nog een vrouwelijke collega.’ 

Jongeren worden op ROC Nijmegen opgeleid tot allround vakmensen. Dat gebeurt tijdens de fulltime (BOL)-schildersopleiding of BBL- opleiding waarbij jongeren werken combineren met leren.

‘Onze studenten leren het voorbereiden van werkzaamheden, het uitvoeren van herstelwerk, afwerkings- en decoratieve technieken, werken met gereedschappen, wanden afwerken, veilig en milieubewust werken. Puur vakgerichte aspecten van het werk’, vertelt Zonnenberg.

‘Een schilder moet goed zijn in zijn vak, maar daarnaast ook met mensen kunnen omgaan, goed kunnen communiceren met klanten en andere vakmensen. Daar besteden we in de opleiding uitgebreid aandacht aan.’ 

Babs Zonnenberg, docent schilderen

Secuur werken, talent en motivatie 

Secuur werken, talent en motivatie zijn volgens de docent belangrijke voorwaarden om als schilder goed uit de verf te komen.

‘Ik zie meteen of iemand aanleg heeft, aan hoe iemand de kwast vasthoudt of een lijn neerzet. Ook in het schildersvak, waarvoor wij onze studenten opleiden, zien we onderscheid in talent. Dat zal bij andere vakopleidingen niet anders zijn, sommige mensen hebben bijna van nature iets in de vingers. Dat is mooi om te zien.’ 

Vrouwen geen uitzondering 

Over het aandeel vrouwen in haar vak zegt Zonnenberg: ‘Ik zie in Nijmegen best wel wat vrouwen in het schildersvak. Ze zijn geen uitzondering meer. Of het aantal vrouwelijke studenten bij schilderen groeit, kan ik als nieuweling niet beoordelen.’

Vrouwen zijn in alle technische vakken in de minderheid. We hebben nu in het eerste leerjaar drie en in het tweede leerjaar één schilderstudente. Of ze zich als pioniers beschouwen, weet ik niet. Ze vinden het schildersvak interessant en dat lijkt mij voor iedereen het beste uitgangspunt om ergens mee te beginnen.’

ROC Nijmegen
Ontdek de mbo Schildersopleidingen
Gepubliceerd op
28 maart 2024
Tekst
Huub Luijten
Fotografie
Linda Verweij
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!