stefanie-wiskunde-docent-radboud-universiteit-3

Wiskundige modellen brengen processen in cellen in kaart

Stefanie Sonner werd in januari tot beste jonge docent van 2021 uitgeroepen door de studenten en docenten van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen en eerder tot beste wiskundedocent van 2021 door de wiskundestudenten. De wisseltrofee, in de vorm van een schaal met inscriptie, staat in haar kantoor. ‘Ik zie deze awards als een erkenning van mijn onderwijsinspanningen’, zegt ze met een bescheiden glimlach.

Stefanie Sonner is in München gepromoveerd op toegepaste wiskunde, analyse van differentiaalvergelijkingen en toepassingen in de biologie. Daarna werkte ze als docent en onderzoeker in Bilbao, Kaiserslautern en Graz. ‘Inmiddels ben ik alweer dik vier jaar aan de Radboud Universiteit verbonden.’stefanie-wiskunde-docent-radboud-universiteit-

Docent Stefanie Sonner geeft er hoorcolleges aan bachelor- en masterstudenten wiskunde. Ook begeleidt ze studenten bij het schrijven van hun scriptie. Daarnaast is ze lid van de Opleidingscommissie Wiskunde, waar ze zich onder meer inzet voor de herinrichting en stroomlijning van de master wiskunde. ‘Formeel geef ik 40 procent van mijn werkweek onderwijs en doe ik 40 procent onderzoek, de resterende 20 procent is gereserveerd voor administratieve taken.’

Meerdere talen

Onder andere door haar universitaire carrière in verschillende landen beheerst Stefanie Sonner meerdere talen. Naast haar moedertaal Duits, spreekt ze Spaans, Portugees, Engels en Nederlands op hoog niveau. ‘Engels spreek en schrijf ik professioneel niveau, het is de taal van de wetenschap. Nederlands spreken gaat best goed, hoewel ik soms moet zoeken naar het juiste woord.’

Het talent en de lenigheid van geest die Stefanie Sonner bezit op het gebied van taalvaardigheid heeft ze eveneens in haar onderzoekswerk. ‘Ik doe onderzoek in theoretische wiskunde, maar ook in de mathematische biologie. Op dit terrein analyseer ik modellen voor biofilms en cel-communicatie.’

Biofilms, bijvoorbeeld tandplak

‘Biofilms zijn groepen micro-organismen die een biologisch systeem vormen, bijvoorbeeld tandplak. De groei van biofilms kan worden beschreven door een wiskundige model’, verklaart Stefanie Sonner. ‘Dat model analyseer ik; is dit het juiste gedrag en geeft het een verklaring voor wat we in experimenten zien? Dat is puzzelen. Gewoon met bord en krijt of pen en papier aan de slag en logisch nadenken. Weken, maanden, jaren… dat weet je niet van tevoren.’stefanie-wiskunde-docent-radboud-universiteit-2

‘Wiskundigen worden vaak geïnspireerd door een concrete toepassing, maar we streven ernaar wiskundige theorieën te ontwikkelen die zo algemeen mogelijk zijn en toepasbaar op een brede groep van problemen.’

Communicatie van cellen

Samen met de afdeling celbiologie van het Radboudumc werkt Stefanie Sonner aan wiskundige modellen voor de communicatie van cellen. ‘In zo’n systeem vinden heel veel processen plaats en er zijn onmeetbare achtergrondprocessen. Met een wiskundig model probeer ik in kaart te brengen wat er in de achtergrond gebeurt. Met simulaties kijken we of het model overeenkomt met experimentele waarnemingen. Klopt het niet, dan moet ik de modelaannames weer aanpassen. Overigens is dit een altijd voortgaand proces in de wetenschap.’

Gerichte medicatie

‘Praktisch moet het onderzoek naar biofilm en bij celbiologie leiden tot het in kaart brengen van belangrijke processen die in een cel of systeem plaatsvinden. Pas dan kun je de cel of het systeem naar gewenst gedrag sturen, ofwel in medische termen; met gerichte medicatie ziekte bestrijden.’

Gepubliceerd op
07 april 2022
Docent
Stefanie Sonner
School
Radboud Universiteit Nijmegen
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!