Maarten Sudmeier in de haven van Schiedam. Foto: Raphael Drent

Systems Engineering: vol aan de bak met groene ammoniak

Maarten Sudmeier werkt sinds twee maanden als technisch manager bij ingenieursbureau Proton Ventures in Schiedam. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Daarnaast volgt hij de deeltijdmaster Systems Engineering aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). En laat hij nu bij zijn nieuwe werkgever meteen het ultieme afstudeerproject vinden voor zijn mastertrack Sustainable Energy: een nieuwe fabriek voor de productie van groene ammoniak in Marokko.
Maarten Sudmeier. Foto: Raphael Drent

Maarten Sudmeier. Foto: Raphael Drent

De nieuwe fabriek voor de productie van groene ammoniak in Marokko is wereldwijd het eerste project van deze aard en omvang, meldt Maarten Sudmeijer, technisch manager bij Proton Ventures. Het bedrijf wil er met zijn innovatieve technologie ammoniak uit schone energiebronnen produceren; groene ammoniak dus. De productie van ammoniak zoals we die kennen – voor het maken van kunstmest of gebruik in de chemische industrie – is een van de meest vervuilende processen.

‘Dat komt omdat aardgas wordt gebruikt voor de productie van waterstof en daarbij komt veel CO2 vrij’, legt Maarten Sudmeier uit. ‘Proton Ventures wil waterstof produceren uit water, door middel van zogenaamde elektrolyse. Daarbij wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Door waterstof bij hoge druk in verbinding te brengen met stikstof, ontstaat ammoniak. Door het aardgas vervolgens volledig uit het productieproces te halen en te vervangen door wind- of zonne-energie, krijg je groene ammoniak zonder CO2-uitstoot. Dit kunnen we vervolgens heel efficiënt gebruiken als opslag voor energie of als brandstof voor motoren, bijvoorbeeld scheepsmotoren.’

Maarten Sudmeier. Foto: Raphael Drent

Maarten Sudmeier. Foto: Raphael Drent

Productie begint kleinschalig

De keuze om de fabriek te bouwen viel op Marokko, omdat een klant ter plekke – een leverancier van kunstmest – wil overschakelen op groene ammoniak. In het land bestaat al een ontwikkelomgeving voor het vergroeningsproces. Proton Ventures gaat zijn kennis en kunde daar inbrengen, in samenwerking met de Marokkaanse Mohammed VI Universiteit. De productie begint heel kleinschalig, met vier ton per dag.

Kloppen modellen in de praktijk?

Maarten Sudmeijer: ‘Zo gaan we ontdekken of er op langere termijn een grotere productie haalbaar is. Denk dan aan vierduizend ton per dag als we gebruik maken van duurzame energiebronnen in het productieproces, zoals zon en wind. In mijn studie gaat het erom datgene wat je modelleert ook te valideren. Dat kan ik precies toepassen op de situatie in de fabriek; loopt het uitgedachte model parallel met de praktijk? Ik heb geen twijfels over de haalbaarheid an sich, die is er zeker. Het gaat meer om bijvoorbeeld het rendement dat we kunnen behalen. Voor mijn afstuderen bekijk ik in hoeverre we systems engineering kunnen toepassen in de procesindustrie.’

Maarten Sudmeier in de haven van Schiedam. Foto: Raphael Drent

Maarten Sudmeier in de haven van Schiedam. Foto: Raphael Drent

Dringende vraag naar schonere energie

De motivatie van Maarten Sudmeijer om actief bij te dragen aan de energietransitie die wereldwijd gevraagd wordt, gaat verder dan het algemene ‘Ik wil de aardbol beter achterlaten voor komende generaties’. Van huis uit is hij werktuigbouwkundige en hij begon ooit met werken in de olie- en gasindustrie. ‘Natuurlijk ben ik me al langer bewust van de ernst van de schade die we als mensheid toebrengen aan ons milieu. Maar in mijn vorige baan bij Waste Transformers kwam ik in Sierra Leone terecht. Daar werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt’, verklaart Maarten Sudmeijer. ‘De blauwe rook en fijnstof die daar op straat hangen, vrijgekomen bij de opwekking van stroom met dieselgeneratoren, maakt pijnlijk duidelijk dat we met z’n allen écht op zoek moeten naar schonere energie. Dat ik daar nu in mijn dagelijkse praktijk zo duidelijk mee bezig ben in zowel mijn baan als mijn studie, geeft veel voldoening.’

Gepubliceerd op
21 december 2022
Technisch manager
Maarten Sudmeier
Bedrijf
Proton Ventures, Schiedam
Deeltijdmaster
Systems Engineering
Afstudeerproject
Groene ammoniak
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!