werken-techniekpact-stedendriehoek-jan-2

‘Techniek zichtbaar en toegankelijk maken’

Techniek, daar draait het om in de maatschappij van vandaag en morgen. Denk aan de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, aan de circulaire economie en digitalisering. ‘Techniek is vaak onzichtbaar. Daarom willen we techniek zichtbaar maken voor scholieren en hen laten ervaren hoe veelzijdig techniek is’, zegt Jan Haverkamp, programmamanager van Techniekpact Stedendriehoek.

Leerlingen uit groep 6 van een basisschool zijn in het NewTechPark in Apeldoorn fanatiek bezig met het aansluiten van batterijen op lampjes. Als ze de juiste draden met de goede polen verbinden, gaat het lampje branden en klinkt er gejuich. Gelukt! Jan Haverkamp kijkt ernaar met een glimlach: ‘Zie je hoe leuk ze het vinden? Straks gaan ze hier in Technodiscovery bootjes met een zonnecel testen, die hebben ze op school gebouwd.’

Platform Techniek Stedendriehoek

Jan Haverkamp is namens het Platform Techniek Stedendriehoek programmamanager van Techniekpact Stedendriehoek en ‘schakelt en makelt’ tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden, zoals gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel. Het NewTechPark in Apeldoorn, De Technicampus in Deventer, De Techniekfabriek in Zutphen en de TechniekBrouwerij in Epe/Vaassen zijn allemaal projecten waarbij het Platform Stedendriehoek nauw betrokken is.werken-techniekpact-stedendriehoek-jan-

‘We ondersteunen, faciliteren en verbinden de lokale platforms die techniekonderwijs stimuleren’, verklaart Jan Haverkamp. Dat gebeurt met het visiedocument Techniekpact Stedendriehoek, dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) wordt gesubsidieerd, als leidraad. De Cleantech Regio ondersteunt deze werkwijze via de Regiodeal.

Techniek op de kaart

Het doel van al deze activiteiten is om techniek zichtbaar en toegankelijk te maken voor scholieren en docenten in het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. Maar ook voor mensen die een carrièreswitch naar een technische opleiding of beroep willen maken. ‘Door maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie, digitalisering en de circulaire economie hebben we mensen met kennis van techniek en technologie hard nodig op de arbeidsmarkt’, benadrukt Jan Haverkamp. ‘Daarom zetten we techniek op de kaart.’werken-techniekpact-stedendriehoek-jan-3

Zo heeft hij contact met vele technische bedrijven in de regio Stedendriehoek. Zij participeren in verschillende projecten, door deel te nemen aan het NewTechPark, De Techniekfabriek of een andere techniekhub. ‘Bedrijven helpen scholen ook door bijvoorbeeld medewerkers beschikbaar te stellen voor het geven van gastlessen of te fungeren als hybridedocent. Dat zijn mensen uit het bedrijfsleven, die enkele dagdelen per week assisteren bij het geven van techniekonderwijs op een basisschool of vakonderwijs in het voortgezet onderwijs.’

Strategische partner

Naast technische en technologiebedrijven zijn ook onderwijsinstellingen en overheden, van gemeenten en provincies tot het ministerie van OC&W, betrokken bij de promotie van techniekonderwijs. ‘Als programmamanager van Platform Stedendriehoek en Techniekpact Stedendriehoek schakel ik met al die partijen om zo lokale initiatieven te ondersteunen en te versterken’, vertelt Jan Haverkamp. ‘Zo zijn we een strategische partner, die ook initiatieven van elders vertaalt naar de regio Stedendriehoek.’

Een voorbeeld is Technodiscovery in Apeldoorn, dat een afgeleide is van Technodiscovery in Ede. ‘Daar ben ik gaan kijken en praten. Wij hebben het net iets anders aangepakt: we werken met thema’s, zoals Duurzame Energie, waarbij we nu onder andere ingaan op waterstofenergie.’

TOL-team in Techniekfabriek

Bestaande initiatieven worden ook doorontwikkeld. Jan Haverkamp noemt het TOL-team in Zutphen, opgezet door een gepensioneerd vakdocent Elektrotechniek en een projectleider bij een installatiebedrijf. ‘Het idee was om basisscholen te ontzorgen met Wetenschap & Technieklessen door op de scholen technieklessen te geven. Dat liep heel goed, tot corona kwam. In de praktijk bleek de logistiek veel tijd en energie te kosten. Nu gaat het TOL-team naar een vaste locatie in de Techniekfabriek in Zutphen. Daar gaan scholieren na de zomervakantie in een carrouselvorm aan de slag aan de slag met duurzame installatietechniek.’werken-techniekpact-stedendriehoek-jan-4

In Apeldoorn is ooit de Week van de Techniek bedacht met allerlei activiteiten. Dat werd een succes en is gekopieerd naar Deventer en Zutphen. ‘Corona was de grote spelbreker, waardoor de techniekweken niet op de ‘normale’ manier konden doorgaan. We hebben wel een alternatieve onlineversie aangeboden, maar deze heeft niet de impact van een fysieke uitvoering’, vertelt Jan Haverkamp. ‘Nu blazen we dat initiatief nieuw leven in met het Techniek Festival, dat in oktober wordt gehouden. Met nieuwe activiteiten en onderdelen van de Techniekweek.’

Kennisdeling docenten

Kennisdeling is een van de belangrijkste doelen van Techniekpact Stedendriehoek. Jan Haverkamp heeft regelmatig overleg met de provincies Gelderland en Overijssel en speelt informatie door aan onder meer de vier Sterk Techniekregio’s (STO’s) Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Lochem. De provincie Gelderland steunt bijvoorbeeld de theatervoorstelling Het Huis van Sarah. Dat is een voorstelling ontwikkeld door Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds van de Installatiebranche en de TheaterMakers van Radio Kootwijk.

Techniek speelt een belangrijke rol bij de manier waarop we in de toekomst leven, wonen en werken. ‘Aan de hand van zes invalshoeken worden de bezoekers meegenomen in de toekomst van de installatiebranche. Ter inspiratie van de vakmensen van morgen én hun docenten’, meldt Jan Haverkamp. ‘Daar werd ik heel enthousiast van. Dus heb ik de vier STO-regio’s voorgesteld docenten uit hun ontwikkelteams mee te nemen naar deze voorstelling.’

Gepubliceerd op
09 mei 2022
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!