Jorn Essink aan de slag in het lab

Bijdragen aan duurzame oplossingen

Als middelbare scholier wist Jorn Essink al dat hij iets met bètawetenschappen zou gaan studeren. Het werd Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarmee koos hij bewust voor een brede opleiding. De eerstejaars student is blij met de mix aan exacte vakken die deze studie biedt. Jorn wil op den duur gaan werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen als PFAS en CO2.

Jorn Essink deed in 3 vwo mee aan de Science Olympiade op de Radboud Universiteit. ‘Tijdens die Olympiade maakte ik kennis met biologie en scheikunde in het laboratorium. Dat vond ik erg interessant, het zette mij op het spoor van een studie in deze richting.’

Science: brede opleiding

Eigenlijk vindt Jorn alles wat met bèta te maken heeft leuk. In 5 vwo ging hij zich serieus oriënteren op een vervolgopleiding. ‘Uiteindelijk heb ik gekozen voor Nijmegen en de studie Science. Een veilige keuze, want Science is een brede opleiding, waarin je gaat specialiseren in twee vakgebieden’, vertelt de eerstejaars student. ‘Het is een mix van natuurkunde, biologie, scheikunde en wiskunde. Op die manier heb ik in het eerste jaar kunnen ontdekken wat me het meest aanspreekt en waar ik goed in ben.’

Jorn Essink aan de slag in het lab

Laboratoriumdagen

Jorns voorkeur ligt bij natuur- en scheikunde. ‘Het zijn vakken die elkaar overlappen en aanvullen. En ik ben er goed in. Werken in het laboratorium vind ik erg leuk.’ Zijn studieweek bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, tutoruren en af en toe laboratoriumdagen. ‘In het werkcollege ga je aan het werk met de stof, die in het hoorcollege is behandeld. In de tutoruren wordt de stof op een makkelijkere manier uitgelegd. Daarnaast schrijf ik en bereid ik me voor op de scheikundige en natuurkundige laboratoriumdagen.’

Twee studieverenigingen

In het verlengde van zijn studie is Jorn lid van twee studieverenigingen: Leonardo da Vinci, voor bachelorstudenten van de opleidingen Natuurwetenschappen en Science en Sigma voor studenten van het cluster moleculaire wetenschappen. ‘De verenigingen organiseren allerlei activiteiten, zoals bedrijfsexcursies, lunchlezingen en natuurlijk gezellige bijeenkomsten waar je medestudenten die ook ‘science minded’ zijn leert kennen.’

Raakvlakken bridge spelen en Science

Naast alles wat met zijn studie te maken heeft is Jorn actief als bridger. ‘Ik ben er tien jaar geleden mee begonnen toen ik acht jaar was. Inmiddels speel ik voor het Nederlands jeugdteam en train ik voor het WK. Dat doe ik sinds het begin al met een vaste spelpartner. Je speelt als team en moet samen oefenen, elkaar leren vertrouwen en afspraken maken. Bridge is elke keer anders. Het is steeds een andere puzzel, die je moet oplossen door logisch denken, keuzes maken en listen verzinnen, zodat jij en je bridgepartner er het beste resultaat uitslepen. Tijdens het spel ben je aan het analyseren en logisch en probleemoplossend aan het denken, wat dat betreft heeft bridge raakvlakken met mijn studie.’

Jorn Essink aan de slag in het lab

Maatschappelijke impact

Na zijn bachelor Science wil Jorn de master doen. ‘Ik weet nog niet of ik mijn master aan de Radboud Universiteit ga doen of in Wageningen. In Wageningen ligt er volgens mij in de studie meer nadruk op natuur en milieu. En misschien wil ik na mijn master ook nog promoveren. Science is een studie waarmee je maatschappelijk impact kunt hebben. In elk geval is het mijn ambitie om straks, na mijn afstuderen, met de kennis die ik dan heb, bij te dragen aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen als PFAS en CO2.’

Ontdek de opleiding
Bacheloropleiding Science RU
Gepubliceerd op
12 oktober 2023
Tekst
Huub Luijten
Fotografie
Linda Verweij
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!