Femke Spoeltman en Jan Bevers van ROC Nijmegen Stagematching. Foto: Linda Verweij

Pilot stagematching ROC Nijmegen krijgt vervolg

Hoe voorkom je stagediscriminatie? Bijvoorbeeld wanneer bedrijven op basis van een buitenlands klinkende naam een student weigeren voor een stage. ROC Nijmegen heeft daar iets voor bedacht: stagematching. Een doeltreffende manier om te bemiddelen tussen studenten en bedrijven. Na een kleine pilot met techniekstudenten afgelopen schooljaar, gaan komend voorjaar ook studenten van de opleidingen Mechatronica, Installatietechniek en Retail meedoen.

Hoe gaat stagematching in zijn werk bij ROC Nijmegen? ‘We matchen de eerstejaars mbo-studenten op basis van objectieve criteria, zoals hun leerdoel, welk type bedrijf ze zoeken, wat voor soort werk ze willen doen en wat de reisafstand is’, verklaart Femke Spoeltman, projectleider Stagematching bij ROC Nijmegen. ‘Stagediscriminatie op basis van bijvoorbeeld naam, huidskleur of seksuele geaardheid komt voor. Wij willen onze studenten gelijke kansen bieden.’

Femke Spoeltman en Jan Bevers van ROC Nijmegen Stagematching. Foto: Linda Verweij

Femke Spoeltman en Jan Evers van ROC Nijmegen Stagematching. Foto: Linda Verweij

Leerdoel formuleren voor stagiair

Bij stagematching bemiddelt de school tussen de mbo-student die een stageplek zoekt en bedrijven die deze stageplekken aanbieden. In de praktijk komt het erop neer dat de school contact zoekt met bedrijven en inventariseert wat voor werk een bedrijf de stagiair te bieden heeft. De studenten worden op school begeleid bij het formuleren van wat ze willen leren (leerdoel) en welk type bedrijf daar volgens hen bij past.
Vervolgens gaat een team bestaande uit de studieloopbaanbegeleider, stagecoördinator en onderzoeker op basis van die gegevens een match maken. De studenten krijgen één of twee weken voorafgaand aan de startdatum van de stage te horen waar ze stage gaan lopen. Er wordt vanuit school een kennismakingsgesprek met het bedrijf ingepland. Het stagebedrijf krijgt alleen de naam van de student door en de periode waarin hij stage gaat lopen.
Van de meeste eerstejaars mbo-studenten wordt tot nu toe verwacht dat ze zelf een stagebedrijf vinden. ‘Dat is voor veel studenten best lastig. Ze hebben nog niet zo’n groot netwerk en vinden het moeilijk zo maar bij een bedrijf aan te kloppen’, zegt docent Techniek Jan Evers. Hij is ook studieloopbaanbegeleider bij ROC Nijmegen. ‘Met deze tussenstap helpen we de studenten een handje, maar krijgen ook de bedrijven een beter beeld van de stagiair.’

Stagematching: beter voorbereid op stage

De groep van zo’n veertien eerstejaars studenten van de voltijd-opleiding MEI (Mechatronica en Installatietechniek) niveau 2, ging beter voorbereid op stage dan andere studenten. ‘Dat komt door de extra aandacht die we in het project Stagematching besteden aan het vinden van de stageplaats. En door lessen van onze docent Omgangskunde, waarbij aandacht is besteed aan zaken als hoe presenteer je je tijdens het kennismakingsgesprek, maar ook tijdens je werk en hoe ga je in de pauze met je collega’s om’, constateert Femke Spoeltman.
Via de eerste pilot van het project Stagematching zijn tien studenten met een stagebedrijf ‘gematcht’. ‘Zij vonden het soms best kinderachtig om mee te doen aan een rollenspel waarin je je voorstelt’, zegt Jan Evers. ‘Misschien kunnen we daar een andere werkvorm voor bedenken. Aan de andere kant: het heeft wel gewerkt.’

Femke Spoeltman en Jan Bevers van ROC Nijmegen Stagematching. Foto: Linda Verweij

Femke Spoeltman en Jan Evers van ROC Nijmegen Stagematching. Foto: Linda Verweij

Op zoek naar stagebedrijven

De technische bedrijven die deelnamen aan de pilot Stagematching zijn goed te spreken over het project. Ze geven onder meer aan dat ze nu in contact zijn gekomen met studenten die ze zelf misschien niet zouden hebben uitgekozen of die niet bij hen zouden hebben gesolliciteerd. En ook de studenten en de school zien de voordelen. ‘Het is eigenlijk een win-win-win-situatie’, zegt Femke Spoeltman. ‘Vandaar dat we de pilot uitbreiden naar andere techniekopleidingen en de Retail-opleiding. We zijn op zoek naar meer bedrijven in de regio Nijmegen die mee willen doen aan het vervolg van de pilot Stagematching.’ De projectleider benadrukt dat de match die de school voorstelt niet vrijblijvend is voor bedrijven. ‘We maken goede afspraken met zowel het bedrijf als de student, dus een bedrijf kan niet zomaar een student weigeren.’

Geen ruwe diamanten weggooien

Bedrijven die hun stagiaires en andere werknemers selecteren op hun buitenlands klinkende naam of omdat iemand een andere huidskleur heeft, doen niet alleen de student in kwestie tekort, maar ook zichzelf, vindt docent Jan Evers. ‘Ze gooien soms zo maar een ruwe diamant weg. Er zijn veel getalenteerde jonge mensen en dat ligt niet aan hun naam.’
In de techniek, maar ook in andere bedrijfstakken is er op dit moment een grote vraag naar personeel. Maar een goed opgeleide mbo’er is altijd gewild op de arbeidsmarkt, weet Jan Evers. ‘De mbo’ers leveren de handjes die het moeten doen in de maatschappij. Denk aan de techniek, de logistiek, de zorg en noem maar op.’

Ook een stage via stagematching?
Afwisselende opleidingen
Gepubliceerd op
23 november 2022
Organisatie
ROC Nijmegen
Pilot
Stagematching
Medewerkers
Femke Spoeltman, Jan Evers
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Linda Verweij
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!