Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniekonderwijs helpt bij duurzaam en goed technisch onderwijs in de regio

Sterk Techniekonderwijs (STO) is een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), die vmbo- en mbo-scholen helpt om duurzaam en kwalitatief goed technisch onderwijs te ontwikkelen. Dat gebeurt door per regio plannen te maken en uit te voeren in samenwerking met het technische bedrijfsleven. Zo ontstaat aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een technische opleiding en een interessante technische baan in de regio waar ze wonen.

Investeren in onderwijs

Van 2020 tot 2023 is er geld beschikbaar voor deze regionale plannen en de uitvoering ervan. Vmbo-scholen, mbo-scholen, het bedrijfsleven en gemeenten werken samen in zo’n regioplan. Dat is belangrijk om het onderwijs goed te laten aansluiten op de vraag naar technische medewerkers op de regionale arbeidsmarkt. In 2018 en 2019 is er gemiddeld 100 miljoen euro per jaar extra beschikbaar geweest voor het vmbo-techniekonderwijs. Met dit geld is geïnvesteerd in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen (opleiding docenten, nieuwe docenten aantrekken).

Ondersteuning door deskundigen

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs helpt scholen en regio’s een handje bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Dat gebeurt met de inzet van deskundigen die goede raad, informatie en praktische tips geven bij het vormen van samenwerkingsverbanden, bij het planvormingsproces en de uitvoering van de plannen.

TechExplore24 in Rivierenland

Elke regio maakt zijn eigen plan met steun van Sterk Techniekonderwijs. In Rivierenland gaan scholen, het technische bedrijfsleven en gemeenten aan de slag met Tech Explore24. Acht vmbo-scholen in de regio werken hierbij samen met technische bedrijven om het techniekonderwijs van de toekomst vorm te geven en zo meer jongeren te interesseren voor een techniek en technologie. Dat gebeurt onder meer met de oprichting van twee hotspots waar leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en scholieren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs inspiratie kunnen opdoen. Tegenover het Lingecollege in Tiel komt de hotspot Smart Building, waarbij het vooral gaat over bouwen, de energietransitie en duurzaamheid. In Culemborg, bij O.R.S. Lek en Linge komt de hotspot Smart Technology, waarbij het draait om 3-D(imensionaal) ontwerpen, tekenen en printen, virtual reality (VR), domotica (slimme elektronica in gebouwen), mechatronica en werken met drones.

Sterk Techniekonderwijs
Rivierenland

De regio als nieuw klaslokaal in regio Arnhem

In de regio Arnhem, De Liemers, Veluwezoom en Overbetuwe ligt de focus op leren in de praktijk onder de naam De regio als nieuw klaslokaal. Met de middelen van Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt gewerkt aan een onderwijstransitie, waarbij het leren in de regio (bij bedrijven en organisaties) gaat plaatsvinden en daar waar nodig in het klaslokaal.
Hierbij gaat het om een doorlopende leerlijn, van basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs tot en met hoger onderwijs. Twaalf vmbo-scholen en twee mbo-scholen werken samen aan nieuwe onderwijsmodules, die de belangstelling voor techniek en technologie aanwakkeren bij scholieren en studenten. De opzet is dat daardoor alle leerlingen in contact komen met techniek en technologie. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bijvoorbeeld keuzevakken kiezen, waarbij ze nauw samenwerken met technische bedrijven. Speciale aandacht gaat uit naar technische sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in de regio, zoals zorgtechnologiebedrijven en bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Zo sluit de kennis van leerlingen beter aan op de vraag naar technisch geschoolde medewerkers op de regionale arbeidsmarkt.

Sterk Techniekonderwijs
Regio Arnhem

Levensecht leren in Rijk van Nijmegen

Het Regioplan Sterk Techniekonderwijs Regio Nijmegen geeft een antwoord op de toenemende vraag naar technische vakmensen in de regio Rijk van Nijmegen. Het doel is meer leerlingen warm te maken voor techniek en technologie en zo de doorstroom naar een technische vervolgopleiding te vergroten. Levensecht leren staat hierbij centraal. Dat gebeurt in zes op te richten tech-hotspots, die bestaan uit een hybride leeromgeving, waarin ‘leren’ en ‘bedrijf’ worden gecombineerd. Leerlingen maken er kennis met de nieuwste technieken en technologieën en kunnen zich zo oriënteren. Scholieren kunnen in de hotspots ook deelnemen aan spannende tech-activiteiten, waardoor ze techniek en technolgie beleven door te ontdekken, te experimenteren en te maken.

Twaalf projectteams bestaande uit mensen uit het onderwijs en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bereiden de keuzevakken, challenges, verdiepingsmodules en de tech-activiteiten voor. Met leerlingen-pilots worden in het schooljaar 2020-2021 de eerste ervaringen opgedaan, via ‘leren in bedrijf’, gastlessen, bedrijfsbezoeken, techlessen en andere tech-activiteiten. Deze activiteiten zijn in het volgend schooljaar voor alle leerlingen beschikbaar. Het online Platform Techniek Nijmegen speelt daarbij een centrale rol.

Sterk Techniekonderwijs
Regio Nijmegen
Gepubliceerd op
02 november 2020
Regio's
Rivierenland, Regio Arnhem en Rijk van Nijmegen
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!