Circulair klaslokaal op tournee

Circulair bouwen. Het kan. Dat laat het gelijknamige project van Sterk Techniekonderwijs (STO) straks op basis-, vmbo- en mbo-scholen in de regio zien. In de Hubertushal in Nijmegen wordt druk gebouwd aan een Circulair Klaslokaal, dat in het najaar op tournee gaat.
Een klaslokaal op tournee? Het klinkt raar, toch is het waar. De Sterk Techniekonderwijs(STO)-regio Nijmegen richt samen met bedrijven ‘hotspots’ op, plekken waar scholen kennis kunnen maken met technische beroepen en ontwikkelingen. De Hubertushal is de hotspot voor Circulair Bouwen, Mobiliteit en Transport en het Experience House voor energietransitie en domotica. De STO-projectgroep Circulair Bouwen, met de bedrijven Sustainable Constructions en Eco+Bouw, realiseert er het mobiele Circulair Klaslokaal.

Marc Frencken, hij is leraar en begeleidt een groep leerlingen bij circulair bouwen, het circulaire klaslokaal.

‘Sustainable Constructions levert het concept, Eco+Bouw draagt bij met inhoudelijke kennis en praktijkervaring van circulair bouwen’, vertelt Marc Frencken. Hij is docent Dienstverlening en Producten bij Het Rijks, een school voor voortgezet middelbaar onderwijs (vmbo) in Nijmegen en projectleider Circulair Bouwen.
Marc Frencken werkt met een groepje derdejaars van Het Rijks aan de bouw van het klaslokaal. ‘Alles is nog in een beginstadium. De leerlingen hebben pas een paar lessen gehad. Bouwen met hout, kunststof balken en blokken van biofoam, die zo licht zijn als een veertje. Het is allemaal nog onwennig voor ze.’

Praktijkopdrachten

‘Doel van het project Circulair Bouwen is leerlingen van de basisschool, het vmbo en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kennis te laten maken met het begrip circulariteit, de materialen en technieken die daarbij horen. Dat kan het best door het uitvoeren van opdrachten die zo dicht mogelijk tegen de praktijk aanliggen’, schetst Marc Frencken.

‘We laten leerlingen werken met materialen die circulair zijn, dat wil zeggen hernieuwbaar en geschikt voor hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan hout, hennep, glas en staal. We laten zien dat het hergebruiken van materialen en zo min mogelijk afval veroorzaken geld bespaart en goed is voor het milieu.’

Bouwpakket

Het Circulaire Klaslokaal is ontworpen als een bouwpakket met een uitvoerige gebruikershandleiding. ‘De planning is dat we er vanaf september 2021 mee op tournee gaan naar scholen, die zich hebben aangemeld voor het project.’ Marc Frencken beschrijft: ‘Het klaslokaal bevindt zich volledig gedemonteerd in een container. Die container zetten we zes weken lang bij de schoollocatie. De leerlingen bouwen het klaslokaal vervolgens in twee weken helemaal op. Het opbouwen is onderdeel van het lesprogramma dat we in het project aanbieden.’
Is de bouw klaar, dan wordt het Circulair Klaslokaal gebruikt voor workshops en cursussen over circulariteit, gekoppeld aan de 7 Werelden van Techniek: Mens & Gezondheid, Energie, Water & Veiligheid, Voeding & Natuur, Wonen, Werken & Verkeer, Ontwerp, Productie & Wereldhandel, Digitaal, Media & Entertainment en Hi-tech & Science. Marc Frenken: ‘Dit betekent dat vanuit alle bestaande schoolvakken en door de eigen docenten aandacht kan worden besteed aan het thema.’

Demonteren en opnieuw gebruiken

Na zes weken demonteren projectmedewerkers het klaslokaal weer en gaat het op transport naar de volgende school. ‘We testen de uitvoerbaarheid eerst in de Hubertushal met leerlingen van Het Rijks. Daarna gaan we op tournee in het Rijk van Nijmegen. Er is veel belangstelling, maar het aantal deelnemers is in het komende schooljaar beperkt tot vijf. Het is de start van een grote campagne’, kondigt Marc Frencken aan. ‘Die campagne is nodig, want duurzaamheid en circulariteit zijn in de bouwopleidingen en de bouwpraktijk nog onder de maat. Door te laten zien dat het kan maken we de geesten rijp. Te beginnen bij de jeugd.’
Gepubliceerd op
22 april 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!