‘Energiesector is ontzettend gave werkomgeving voor jongeren’

Het tekort aan technisch personeel is en blijft groot in Nederland. Om de energietransitie te realiseren is een enorme groei van technisch personeel noodzakelijk. ‘Het is onze maatschappelijke taak daar zelf wat aan te doen’, zegt Joëlle Coenen. Ze werkt sinds een half jaar bij netwerkbedrijf Alliander aan het vergroten van de instroom in technische opleidingen.

Hoe zorg je ervoor dat meer mensen een technische opleiding gaan volgen? Dat is zowel de uitdaging, als de oplossing voor de energietransitie. En dat is niet alleen een taak voor de netbeheerder, concludeert Joëlle Coenen. Alliander gelooft in een gezamenlijke aanpak en probeert daarom samen met partners binnen en buiten de energiebranche jongeren van jongs af aan op verschillende keuzemomenten in hun leven te bereiken om zo de instroom naar technisch onderwijs te bevorderen. Joëlle Coenen: ‘Ons doel is jaarlijks terugkerende activiteiten te ontwikkelen om jongeren kennis te laten maken met techniek en ze te laten zien hoe ze zelf kunnen bijdragen aan de energie-uitdagingen.’


Aansluiten bij jongeren

Soms worden lesbrieven of keuzemodules rondom nutsvoorzieningen voor het vmbo ontwikkeld in een andere regio dan waar Alliander actief is. ‘Als het werkt, kunnen we het landelijk implementeren’, zegt Joëlle Coenen. Daarbij probeert het bedrijf niet alleen aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren, maar ook bij die van ouders en docenten. ‘Want jongeren maken hun studiekeuze niet alleen. Wat triggert hen? Je hebt jongeren die graag met hun handen werken, maar een deel wil ook maatschappelijke impact hebben of juist innovatieve oplossingen bedenken. Dat kan natuurlijk heel goed in de energiesector door iets te bedenken voor de vraag hoe je energie kunt opslaan. Of hoe je overbelasting van het net kunt voorkomen. We hebben veel verschillende talenten nodig voor de energietransitie.’

Energieles

Ook de 7.000 werknemers van Alliander worden niet vergeten bij het bereiken van de jeugd. ‘Zij zijn onze ambassadeurs en ze hebben allemaal kinderen, kleinkinderen, buurmeisjes of buurjongens. Voor hen hebben we een digitale energieles gemaakt, waarbij twee collega’s vertellen over hun werk, filmpjes laten zien en de kinderen een proefje laten doen, waarbij ze zelf energie leren opwekken met een citroen. De reacties van ouders en kinderen op die les waren heel positief. De blije gezichtjes van de kinderen lieten zien dat ze een leuke ervaring hebben gehad en dat is de eerste stap’, blikt Joëlle Coenen terug. ‘Via een intern blog informeren we alle collega’s hierover en enthousiasmeren we hen zelf ook techniekambassadeur te worden. Het is ontzettend leuk dat deze kinderen zelf ook steeds meer gaan vragen aan ouders over ons werk. We zijn nu bezig de energieles geschikt te maken om met basisscholen te delen.’

Basisonderwijs ontzorgen

Naast het opstarten van nieuwe initiatieven, wordt er vooral gekeken hoe aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden. ‘Leerkrachten in het basisonderwijs willen we ontzorgen door een compleet lesprogramma aan te bieden om kinderen kennis te laten maken met techniek. Ook voor Girls’ Day op 15 april hebben we een integraal programma gemaakt, waarbij we meiden een inkijkje geven in de wereld van techniek in relatie tot klimaatverandering. We kijken vooral naar de behoeftes van jonge meiden en passen ons programma daarop aan, zodat ze op een leuke manier kunnen kennis maken met de veelzijdigheid van energie en techniek én wat je daarmee kunt worden.’

Vooral meiden zijn ondervertegenwoordigd in de techniek en dus ook in de energiesector. Dat is jammer, stelt Joëlle Coenen. ‘De energiesector is bij uitstek een ontzettend gave werkomgeving voor jongeren. Jongens én meisjes. Er vindt veel onderzoek plaats en er worden veel innovatieve en creatieve oplossingen bedacht. Dat spreekt ongetwijfeld veel jongeren aan.’

Gepubliceerd op
17 maart 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!