Leerlingen basisonderwijs voorbereiden op beroepen van de toekomst

Provincie Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken met het project "Wetenschap & Technologie in het DNA van het Gelders basisonderwijs". Projectleider Marike van Wezenberg: ‘We willen leerlingen enthousiasmeren voor de beroepen van de toekomst.’

Er is een groot tekort aan technisch personeel, terwijl de vraag naar technici de komende jaren stijgt, onder meer door de energietransitie. ‘Er zijn simpelweg te weinig mensen voor het werk dat moet gebeuren. Daarnaast zien we ook dat de mensen die een technisch vak kiezen niet de juiste opleiding en vaardigheden hebben’, vertelt Brigitte Jansen. Ze is bij Provincie Gelderland verantwoordelijk voor het project Wetenschap & Technologie in het DNA van het Gelders basisonderwijs. ‘Als je vroeger voor een energiemaatschappij ging werken, werd je ingewerkt om een gasaansluiting te maken. Tegenwoordig word je klaargestoomd om zonnepanelen te plaatsen of een warmtepomp te installeren. Tijden veranderen – daar horen ook andere vaardigheden bij.’

Kennismaken met techniek

Om het tekort in te perken, onderneemt Provincie Gelderland actie om in het basisonderwijs leerlingen al kennis te laten maken met techniek. Brigitte Jansen: ‘Als we kinderen op een basisschool enthousiast maken, heeft dat natuurlijk niet direct een positief effect op de arbeidsmarkt. Maar als we bij hen interesse kunnen kweken voor techniek, hopen we natuurlijk dat ze op de middelbare school een technisch vak of technisch profiel kiezen.’ 

‘Hoewel Wetenschap & Technologie (W&T) vanaf 2020 verplichte lesstof is op de basisschool, is het voor veel scholen nog een uitdaging om hieraan vorm te geven. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat we hebben uitgevoerd onder bijna duizend Gelderse basisscholen. De uitkomst was duidelijk: ruim 42 procent van de deelnemende scholen doet nog niets of nauwelijks iets met W&T. Daar ligt dus een mooie taak voor ons’, aldus Brigitte Jansen. 

Techniek is overal

Dat betekent natuurlijk ook dat bijna 60 procent van de scholen in meer of mindere mate wel bezig is met W&T. Dat stemt Brigitte Jansen tevreden. ‘Op termijn willen we ook W&T-cafés organiseren, zowel live als online. Daarin kunnen leerkrachten van elkaar leren.’ 

‘Het is de bedoeling dat we meer leerkrachten in het Gelders basisonderwijs handreikingen geven om W&T in het basisonderwijs makkelijker te maken’, vult projectleider Marike van Wezenberg van Jet-Net & Technet aan. ‘Sommige leerkrachten zeggen dat ze geen affiniteit hebben met techniek. Wij willen juist laten zien dat het heel makkelijk is om een technische les te geven, want techniek is overal. Het is geen extra vak, je kunt het prima combineren. Als je bijvoorbeeld in een muziekles de leerlingen zelf muziekinstrumenten laat ontwerpen of na laat denken hoe geluid eigenlijk zou moeten klinken, ben je met zowel muziek als techniek bezig.’

Leerlingen prikkelen

Die praktische voorbeelden geven, gebeurt via allerlei activiteiten, zoals workshops. ‘Basisscholen kunnen zich daar vrijwillig voor opgeven via onze website. We geven bijvoorbeeld inspiratieworkshops, waarbij het team tools krijgt over hoe je W&T-onderwijs kunt aanpakken’, licht Marike van Wezenberg toe. ‘We bieden ook workshops aan waarin je leert hoe je elk type leerling kunt prikkelen; de een wil iets betekenen voor de wereld om zich heen, de ander wil ontdekken of iets nieuws bedenken. Al die leerlingen moet je op een andere manier benaderen en enthousiast maken voor techniek. Hoe je dat doet, vertellen we de leerkrachten graag.’ 

Innovatiebudget

Naast het organiseren van activiteiten en workshops wordt er ook nog aanvullend onderzoek gedaan. ‘De Veluwse Onderwijsgroep ontwikkelt leerlijnen voor basisscholen die werken met de lesmethode Blink of IPC. Pabo-studenten van Hogeschool Iselinge in Doetinchem werken samen met leerkrachten in academische werkplaatsen aan het ontwikkelen van tools voor W&T-onderwijs. Zo proberen we op allerlei manieren leerkrachten te ondersteunen.’ Het project kent ook nog een aantrekkelijke actie, vertelt de projectleider. ‘Voor tien basisscholen stellen we een innovatiebudget beschikbaar als ze met een mooi plan komen om W&T-lessen in te bedden in hun beleid. De tien beste plannen krijgen van ons een bijdrage van 2.500 euro om daarmee aan de slag te gaan.’ Op de website meer informatie over de randvoorwaarden.

Meer weten over het ondersteuningsaanbod voor Gelderse basisscholen? Ga naar deze website.

Gepubliceerd op
28 oktober 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!