v.l.n.r. Hidde Scheltinga, Jos Spriel en Jetty Keesman ieder met een fiets aan de hand.

Met slimme ideeën het fietsparkeerprobleem tackelen

Hoe leid je het parkeren van fietsen in goede banen? In de Sterk Techniek (STO) module Fietsparkeren bedenken vmbo-leerlingen hiervoor oplossingen. Opdrachtgever gemeente Nijmegen hoopt de slimme ideeën te kunnen gebruiken voor haar mobiliteitsbeleid.

Fietsparkeren. Een koud kunstje toch? Nou nee, de gemiddelde fietsenstalling in de stad – en ook op scholen – oogt vaak als een slagveld. Hoe komt dat en hoe los je het op? Stap één is de oorzaken op een rij zetten en van daaruit werken aan oplossingen.

Hulp gebruiken

‘De oorzaken kennen we’, zegt Jos Spriel, senior beleidsmedewerker Mobiliteit bij de gemeente Nijmegen. ‘Heel veel fietsen, veel verschillende soorten fietsen, te weinig fietsparkeerplaatsen, niet alle rekken zijn geschikt en mensen zijn niet goed bekend met de locatie van de stallingen in en rond het centrum.’

‘De fiets is als vervoermiddel een succes en we willen het gebruik ervan verder stimuleren. Dat kan mede als we een oplossing bedenken voor het huidige parkeerprobleem. Daar maken we als gemeente natuurlijk plannen voor. En daarbij kunnen we hulp gebruiken, bijvoorbeeld van slimme studenten en vmbo-leerlingen.’

Portret van Jetty Keesman, Jos Spriel en Hidde Scheltinga bij fietsenrekken.

v.l.n.r. Jetty Keesman, Jos Spriel en Hidde Scheltinga

Technologie & Toepassing

Bij STO regio Nijmegen ontwerpt een werkgroep Technologie & Toepassing modules om derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen praktisch kennis te laten maken met allerlei facetten van techniek & technologie. ‘Het fietsparkeerprobleem biedt alle ingrediënten voor een mooie module ’, zegt Jetty Keesman, coördinator van het vak Technologie & Toepassing op het Kandinsky College. ‘In de module komen facetten als techniek, technologie, infrastructuur en gedrag samen. Leerlingen en docenten kunnen daardoor het parkeervraagstuk op allerlei manieren benaderen.’

Hidde Scheltinga, docent Natuurkunde en Techniek bij NSG Groenewoud en ook lid van de STO werkgroep Technologie & Toepassing, schetst hoe de module eruitziet. ‘Bedenk voor de gemeente Nijmegen oplossingen voor het fietsparkeren. Denk hierbij aan het duidelijk aangeven waar je je fiets kunt parkeren, maar ook dat hulpdiensten, bewoners en bezoekers zich makkelijk door de straten kunnen bewegen. Oplossingen kunnen bestaan uit het beïnvloeden van gedrag, het maken van een product en het gebruik van technologie.’

Ontdekken

‘Belangrijk onderdeel van de module is dat leerlingen leren een probleem te onderzoeken’, zegt Jetty Keesman. ‘In de module maken de leerlingen daarom gebruik van een handleiding die hun stap voor stap door het proces leidt. Al doende ontdekken ze dat ze bij het bedenken van oplossingen in aanraking komen met allerlei beroepen en werkvelden, zoals bouwkundigen, app ontwerpers, verkeersdeskundigen, ontwerpers en makers van fietsen en fietsenrekken, experts die routes maken om het verkeer te leiden enzovoorts.’

Jetty Keesman en Hidde Scheltinga zijn de eersten die de module komend schooljaar met hun leerlingen gaan uitvoeren. De module bestaat uit acht wekelijkse lessen van drie uren. Na afloop presenteren de leerlingen in groepjes hun oplossingen. Dat kunnen bijvoorbeeld werktekeningen, maquettes of handleidingen voor software of een app zijn.

‘Ik zorg ervoor dat we de leerlingen in het stadhuis een podium bieden om hun ideeën te presenteren’, zegt Jos Spriel. ‘En het zou helemaal geweldig zijn als de gemeente hun oplossingen kan gebruiken om het fietsparkeerprobleem te tackelen.’

Meer techniek in het onderwijs?
Stichting Techniek Onderwijs
Gepubliceerd op
30 juni 2023
Tekst
Huub Luijten
Fotografie
Linda Verweij
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!