Techniekles op basisschool: ‘Het gaat om zelf doen en ervaren’

Technieklessen zijn een perfecte manier om kinderen ontdekkend te laten leren, zeggen Helmi Hovens en Natascha Hoogland, leerkrachten van Integraal Kindcentrum De Hoge Hoeve in Westervoort. Dat is precies de reden dat de leerlingen op De Hoge Hoeve vanaf de peuterleeftijd al kennis maken met techniek. Veel kennis hebben, is leuk. Maar je hebt er in je leven toch veel meer aan als je problemen kunt oplossen, kunt samenwerken en weet hoe je aan informatie komt, zegt Natascha Hoogland. ‘Dat zijn competenties die je nodig hebt in je leven, ongeacht je niveau. Die vaardigheden kun je in techniek heel goed vormgeven. Experimenteren, uitproberen, ervaren en ontdekken. Wat gebeurt er als ik klei nat maak? Of wat gebeurt er als ik klei heel lang in mijn handen houd? Hoe maak ik een stempel? Dat proces van materialen ontdekken, zelf ervaren hoe het zit en er bijvoorbeeld achter komen dat je een stempel in spiegelbeeld moet maken, vinden wij heel belangrijk.’

Vier pijlers

Integraal Kindcentrum De Hoge Hoeve is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar vroeg- en voorschoolse educatie, onderwijs, peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en specialistische behandeling samengaan en elkaar versterken in één gebouw. De school is zes jaar geleden ontstaan uit een fusie van twee scholen en heeft haar visie gebaseerd op de vier pijlers integraliteit, kunst en cultuur, wereldoriëntatie en ontdekkend leren. Techniek maakte op een van de scholen voor de fusie een belangrijk deel uit van de lesstof. ‘In onze nieuwe visie bleek techniek een goede manier om de leerlingen iets te leren over zowel wereldoriëntatie als ontdekkend leren. Het was dus heel logisch om dat voort te zetten’, zegt leerkracht Helmi Hovens, die samen met Natascha Hoogland en nog een collega de technieklessen coördineert.

 

Natascha Hoogland (links) en Helmi Hovens zijn leerkrachten op basisschool De Hoge Hoeve

Niet perfect

Figuurzagen, linoleum snijden, bruggen bouwen, timmeren, zagen, solderen, een bootje maken dat kan drijven, maar ook haken, breien, punniken en batikken komen aan bod in de lessen. In de onderbouw komen opa’s en oma’s op vaste momenten helpen om met de kinderen aan de slag te gaan. In de bovenbouw bieden de vaders en moeders hun hulp aan. Dat ook de volwassenen iets kunnen leren van de technieklessen was al snel duidelijk, weet Helmi Hovens. ‘Ouders en grootouders willen graag dat de opdracht perfect wordt uitgevoerd. We kregen bij het maken van een houten kerstboompje een keer hulp van een lieve opa. Het was de bedoeling dat de leerlingen allemaal zelf het hout zouden opmeten en zagen. Een van de kinderen was binnen twee minuten klaar, maar was erg teleurgesteld; ‘Ik mag helemaal niet zelf zagen’, zei hij. Toen had opa door dat loslaten het toverwoord is. Het hoeft geen perfecte boom te worden; het gaat erom dat de kinderen het zelf doen en ervaren.’

Banden plakken

Alle kinderen reageren heel enthousiast op de technieklessen, merken Helmi Hovens en Natascha Hoogland. ‘Voor kinderen die cognitief minder sterk zijn, is het heel belangrijk om met hun handen bezig te zijn. Zo ervaren ze dat zij ook ergens in kunnen uitblinken. Dat is heel belangrijk voor hun ontwikkeling.’ De peuters en kleuters maken eveneens volop kennis met techniek, bijvoorbeeld aan de hand van het thema bouwen. ‘Van kartonnen dozen maken ze de mooiste huizen. Ze zijn er zo druk mee; van behangen tot het plaatsen van een wc. Of het thema fietswinkel. Dan mogen ze een fietsband lek prikken en zelf plakken. Zo leuk om kinderen zo enthousiast te zien. Als je leerlingen op jonge leeftijd al kennis laat maken met techniek, dan hoort het er net zo bij als schrijven of rekenen’, redeneert Helmi Hovens.

Leskracht

In de bovenbouw wilde De Hoge Hoeve het ontdekkend leren nog meer vormgeven en koos daarom voor de methodiek Leskracht. Aan de hand van de leerdoelen koppelen leerlingen hierbij inhoudelijke kennis aan leervragen. Natascha Hoogland licht de methodiek verder toe: ‘Als een leerling wil weten hoe een film op het doek verschijnt en daarvoor een bezoek aan een filmzaal wil brengen, dan bieden we die ruimte en mag hij dat zelf regelen. Een ander kind heeft een militair in de klas uitgenodigd. Dat kinderen dat zelf regelen om antwoord te krijgen op hun leervragen, vind ik geweldig!’
Het grote technieklokaal biedt in de hoek ruimte aan een metershoge kast vol met kisten met gesorteerde materialen. ‘Hoe bouw je een stevige brug? Ga maar informatie zoeken, filmpjes kijken en kijk hier in de kast maar wat je nodig hebt, zeggen we dan tegen de leerlingen. Zo ontdekken ze samen dat ze met driehoekige dragers de stevigste brug kunnen maken’, aldus Natascha Hoogland.

Samenwerking met Candea College

Komend voorjaar start De Hoge Hoeve in de bovenbouw een samenwerking met het Candea College in Duiven om de aansluiting naar het voortgezet onderwijs soepeler te later verlopen. ‘Een techniekleraar verzorgt hier dan gastlessen en neemt eigen materialen mee. Zo kunnen we elkaars werelden beter begrijpen en zo’n gastles is bovendien leuk voor de leerlingen’, verklaart Natascha Hoogland. ‘Als je meer mensen enthousiast wilt maken voor techniek, moet je ze het gewoon zelf laten ontdekken, want techniek is zo breed.’

Gepubliceerd op
15 januari 2021
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!