ontdekken - pax christi - sto 3

Leren in bedrijf: vmbo’ers op de werkvloer

Booglasprocessen is één van de acht technische keuzevakken, die derde en vierdejaars vmbo-leerlingen van het Pax Christi College kunnen kiezen. Via het project Leren in bedrijf van Sterk Techniek Onderwijs Rijk van Nijmegen ontdekken en ervaren leerlingen dit vak op de werkvloer bij een metaalbedrijf in de regio. ‘Leerlingen gaan met specifieke opdrachten bij het bedrijf aan de slag.’

Als vmbo-leerlingen al in een vroeg stadium op de werkvloer ervaren wat een technisch beroep inhoudt, zijn ze in staat een betere keuze te maken welke opleiding bij hen past na het behalen van hun vmbo-diploma. Daar is William Sluijtman, docent bij het Pax Christi College in Druten, van overtuigd.pax christi

‘Echt in een bedrijf aan de slag, dat is een hele andere ervaring dan les op school. Daarom is het zo belangrijk dat diverse technische bedrijven in Het Land van Maas en Waal meewerken aan het project Leren in bedrijf.’

Technische medewerkers gewild

De bedrijven, waarom doen die mee met dit project? ‘Technische bedrijven staan te springen om goede medewerkers. Ze willen graag leerlingen wegwijs maken en laten proeven van de praktijk’, vertelt William Sluijtman. Hij is vmbo-docent PIE (Produceren, Installeren en Energie).

Ondernemers krijgen ook een goede indruk van de leerlingen, die als stagiair in een bedrijf actief zijn. William Sluijtman: ‘Er is al een leerling, die een baan aangeboden heeft gekregen.’

Praktijkopdrachten

Leren in bedrijf is één van de projecten waarmee Sterk Techniek Onderwijs (STO) Rijk van Nijmegen vmbo-leerlingen wil laten ervaren hoe veelzijdig techniek is. Dat gebeurt aan de hand van praktijkopdrachten, die leerlingen op school, maar ook in technische bedrijven uitvoeren.pax christi 1

Zo ontdekken de vmbo’ers hoe het toegaat op de werkvloer en of technische vaardigheden bij ze passen. ‘Natuurlijk krijgen onze leerlingen op school theorie en praktijklessen, maar aan de slag in een bedrijf is en heel andere ervaring’, benadrukt William Sluijtman.

De vmbo’ers kiezen vier technische keuzevakken, die onderdeel uitmaken van hun examen. Denk aan vakken als Woon- en kantoortechnologie, Domotica en automatisering en Duurzame energie. Het keuzevak Booglassen is dit schooljaar een pilot bij metaalbedrijf Willems in Boven-leeuwen waar acht leerlingen aan mee hebben gedaan.

De docent heeft werkboekjes gemaakt met de opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren. ‘Zo gaan ze gerichter op stage dan voorheen. Dat is voor de bedrijven ook prettig. Van alles dat ze bij een bedrijf doen, maken leerlingen een verslag van. Zo bouwen ze een portfolio op.’

Vrienden van Techniek

Technische bedrijven in de regio Druten, die graag met het onderwijs samenwerken, hebben zich verenigd in Vrienden van Techniek. Docent William Sluijtman is blij dat zijn leerlingen bij deze bedrijven de kans krijgen de echte praktijk mee te maken.

‘Op school kunnen we basis-lassen, bij een metaalbedrijf maken ze met veel meer lastechnieken kennis. Leerlingen zien daar de echtheid van het vak. En: ze hebben respect voor vakmensen, die hen op weg helpen.’

Bij bedrijven werken vakmensen ‘met gouden handjes’, zoals de docent het noemt. ‘Zij leren de leerlingen de hard skills, op school werken we ook aan de soft skills, zoals samenwerken en communiceren met klanten.’

Gepubliceerd op
25 maart 2022
Organisatie
Sterk Techniekonderwijs
School
Pax Christi College
Onderwerp
Technische keuzevakken voor vmbo'ers
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!