Michael Groot Nuelend (l) en Wouter van der Werff. Foto: Erik van 't Hullenaar

Vmbo-scholen werken samen aan Duurzaamheid: kennismaken met techniek van de toekomst

Vmbo-leerlingen maken in de Nijmeegse Hubertushal praktisch kennis met duurzame technieken onder begeleiding van Michael Groot Nuelend en Wouter van der Werff. De vernieuwende keuzevakken Duurzame Energie en Elektrische Voertuigen zijn een initiatief van Sterk Techniek Onderwijs (STO) Rijk van Nijmegen waar scholen voor vmbo- en vso-onderwijs aan deel nemen.

Met de vernieuwende keuzevakken Duurzaamheid geven STO en de scholen invulling aan hun ambitie om met het vmbo aan te sluiten bij de innovatieve ontwikkelingen in de mobiliteits- en energiebranche. De keuzevakken zijn bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw. Een keuzevak duurt twintig weken en omvat zestig klokuren. Leerlingen werken in groepjes aan opdrachten. ‘We zijn dit schooljaar gestart, dus het is voor iedereen nog verkennen’, vertelt Wouter van der Werff, docent Mobiliteit & Transport en onderwijsontwikkelaar bij STO.

Wouter van der Werff (l) en Michael Groot Nuelend. Foto: Erik van 't Hullenaar

Wouter van der Werff (l) en Michael Groot Nuelend. Foto: Erik van ’t Hullenaar

Keuzevak Elektrische voertuigen

Bij Wouter van der Werff ontdekken de leerlingen elektrische voertuigen. ‘Elektrische aandrijving is in de wereld van de mobiliteit ontzettend in ontwikkeling en natuurlijk duurzaam. Dat geef ik leerlingen mee, maar de nadruk ligt op de techniek. De vmbo’ers maken kennis met een elektrische scooter en een elektrische auto en een waterstof aangedreven voertuig. Sleutelen aan de elektrische auto mag niet, vanwege de veiligheid. Ook de scooter is beveiligd, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.’

De scholieren leren welke onderdelen deze elektrische voertuigen hebben en hoe die werken. Ook mogen ze de elektrische auto klaar maken, zodat de monteur eraan kan werken. Wouter van der Werff: ‘Voor het ‘echte’ sleutelwerk hebben we een benzineauto. In het kader van de doorlopende leerlijn bezoeken de leerlingen ook de afdeling Autotechniek van ROC Nijmegen voor extra praktijkopdrachten.’

Keuzevak Duurzame Energie

Michael Groot Nuelend traint en begeleidt, zowel in het Xperience House in de Hubertushal als bij het Technovium van ROC Nijmegen, de vmbo-leerlingen bij het keuzevak Duurzame Energie. Hij is opleider bij IW, een coöperatie van 350 installatiebedrijven in de regio Achterhoek-Arnhem-Nijmegen. ‘IW verzorgt praktische scholing voor elektro- en installatietechniek en deze kennismaking met duurzame energietechniek. We starten met het klimaat, de opwarming, de klimaatafspraken en zo komen we bij de praktijk: wat kunnen we doen? Isoleren, ventileren, duurzaam verwarmen en koelen.’

Michael Groot Nuelend (l) en Wouter van der Werff. Foto: Erik van 't Hullenaar

Michael Groot Nuelend (l) en Wouter van der Werff. Foto: Erik van ’t Hullenaar

Xperience House

In het Xperience House maken de vmbo’ers praktisch kennis met de techniek van PV-panelen, zonneboilers, ventilatiesystemen en zelfs windmolens. ‘We gaan ook op bedrijfsexcursie, zodat leerlingen zien hoe duurzame technieken worden toegepast. Zo krijgen leerlingen een goed beeld van wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energie’, zegt Michael Groot Nuelend. ‘De opdracht ‘wat valt je op in je eigen huis?’ zet leerlingen ertoe aan ook alert te worden op hun eigen energiegebruik.’

Veelbelovende start

Het concept van keuzevakken duurzaamheid gaat uit van ‘bovenschoolse’ deelname en is volgens Michael Groot Nuelend en Wouter van der Werff uniek in Nederland. ‘Onze groepen zijn samengesteld uit leerlingen van verschillende scholen. Ondanks de gemengde samenstelling, werken ze goed samen’, zegt Wouter van der Werff. Michael Groot Nuelend: ‘De start is veelbelovend en we hopen hier nog heel veel leerlingen te ontvangen.’

Michael Groot Nuelend (l) en Wouter van der Werff. Foto: Erik van 't Hullenaar

Michael Groot Nuelend (l) en Wouter van der Werff. Foto: Erik van ’t Hullenaar

Techniek van de toekomst ontdekken
Duurzame techniek
Gepubliceerd op
07 december 2022
Organisatie
Sterk Techniekonderwijs, Regio Rijk van Nijmegen
Nieuwe keuzevakken
Elektrische voertuigen, Duurzame energie
Locatie
Xperience House, Nijmegen
Tekst
Huub Luijten
Fotografie
Erik van 't Hullenaar
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!