Technicampus Experience Center: jeugd techniek laten ontdekken

De Technicampus in Deventer krijgt er een broertje bij: het Technicampus Experience Center. Leerlingen van basisscholen, leerlingen de in eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs én volwassenen kunnen hier ontdekken wat techniek inhoudt. ‘Technici hebben impactvolle banen, denk aan een precisieverspaner in de metaal, die een kunstheup maakt of een installateur, die een duurzaam warmtesysteem installeert.’

Met het Experience Center, kortweg TEC, richt de Technicampus zich nadrukkelijk op leerlingen op de basisschool en scholieren in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. ‘Weet je dat kinderen tussen hun negende en twaalfde jaar zich al dan niet bewust een beeld vormen van wat ze later willen worden’, zegt Jan Jansen, directeur van de Technicampus. ‘Dat betekent dat we daar moeten beginnen, willen we meer jongeren inspireren om een baan in de techniek te kiezen.’

De Technicampus aan de Schonenvaardersstraat in Deventer verzorgt samen met ROC Aventus de techniekopleidingen voor mbo-studenten op niveau 2, 3 en 4 in de bouw, de metaal, de procestechniek en de elektro- en installatietechniek. De studenten volgen delen van de praktijklessen op de Technicampus.

Jan Jansen met enkele mbo-studenten. Foto Gerard Burgers

Maatschappij draait op techniek

Onze maatschappij draait op techniek, al zijn we ons daar lang niet altijd bewust van. Dat is nu juist het bijzondere van techniek: je ziet het vaak niet, maar het is er wel. Maak maar eens een mobiele telefoon open, of kijk maar eens naar de verwarmingsinstallatie in je huis.

Techniek vervult bovendien een sleutelrol op weg naar een duurzamer maatschappij, denk alleen maar aan de vernieuwende techniek en technologie die de energietransitie mogelijk maakt. ‘De generatie die eraan komt begrijpt heel goed dat er op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie veel moet gebeuren’, constateert Jan Jansen. ‘Daar spelen we met het Technicampus Experience Center ook op in.’

TEC Techniek Festival

Zo’n 150 leerlingen van vier basisscholen uit Deventer gingen op 8 november op tech-avontuur tijdens de eerste editie van het TEC Techniek Festival in de Technicampus op bedrijventerrein Bergweide in Deventer. Ze maakten kennis met verschillende soorten techniek, van metaalbewerking en installatietechniek, tot slim bouwen en procestechniek. ‘Door jongeren in onze hal vol apparatuur techniek te laten ervaren, kunnen ze zelf ontdekken of ze daar meer van willen weten’, verklaart Jan Jansen. Hij kondigt aan dat er in het voorjaar van 2023 een tweede editie van het TEC Festival komt.

Wetenschap & Techniek op basisscholen

Jan Jansen, directeur van de TechniCampus in Deventer. Foto Gerard Burgers.

De ambitie van het Technicampus Experience Center is een regiefunctie te krijgen op het gebied van techniekpromotie in de gemeente Deventer. ‘Het rijk heeft basisscholen opgedragen Wetenschap & Techniek een plaats te geven in het lesprogramma. Veel scholen en leerkrachten zijn op dat gebied zoekende’, constateert Jan Jansen. ‘Wij willen samen met het onderwijs lesprogramma’s ontwikkelen, die voor alle scholen beschikbaar komen. We willen ook leerkrachten ondersteunen en faciliteren.’

Voor jongeren in het voortgezet onderwijs, havo en vwo, die techniek willen ontdekken, komt het TEC met een meer beroepsgericht programma. Scholieren kunnen zelf aan de slag met opdrachten in verschillende techniekrichtingen. ‘Het vmbo in Deventer biedt de twee techniekprofielen BWI, Bouwen, Wonen en Interieur en PIE Produceren, Installeren en Energie aan. Die leerlingen, maar ook andere leerlingen, die meer over techniek willen weten, kunnen bij de Technicampus en het TEC terecht.’

Impactvolle banen in techniek

‘Mensen die in de techniek werken, realiseren het zichzelf vaak niet, maar ze hebben betekenisvolle banen’, benadrukt Jan Jansen. ‘Iemand die in de bouw werkt, werkt aan het geluk van mensen. Kijk maar hoe blij mensen zijn als ze de sleutel van een nieuw, energieneutraal huis krijgen. Dat geldt ook voor een precisieverspaner in de metaal, die onderdelen voor een kunstheup of kunstknie maakt, een procesengineer die machines bedient die medicijnen produceren of een installateur die een duurzaam warmtesysteem installeert in een woning.’

Door en voor technische bedrijven

De Technicampus is in 2013 door en voor het technische bedrijfsleven in de regio Deventer opgericht en verzorgt samen met ROC Aventus delen van het praktijkonderwijs voor mbo-opleidingen van ROC Aventus. Wekelijks zijn er zo’n vierhonderd studenten actief, de meesten van hen volgen een BBL-traject, waarbij ze werken en leren combineren. Sommigen kiezen voor een BOL-opleiding, waarbij ze fulltime naar school gaan.

Meer weten over werken in de techniek?

Iedereen is welkom op de Open Dag in de TechniCampus op zaterdag 21 januari (10.00-15.00 uur).

Zie ook: www.technicampus.nl 

Gepubliceerd op
23 december 2022
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Gerard Burgers
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!