Techniekhubs Stedendriehoek: scholieren ervaren techniek

NewTechPark in Apeldoorn, TechniCampus Experience Center in Deventer en De Techniekfabriek in Zutphen zijn de drie techniekhubs in de regio Stedendriehoek. Scholieren ontdekken daar op een speelse manier wat je met techniek en technologie allemaal kan doen. ‘Jongeren komen nauwelijks in aanraking met techniek, waardoor ze niet voor een technische opleiding kiezen, terwijl we mensen met technische kennis juist hard nodig hebben.’

Door zelf aan de slag te gaan met techniek en technologie, van timmeren en solderen tot technisch tekenen en programmeren, ontdekken scholieren hoe leuk en interessant dat is. Interesse kweken voor techniek en technologie bij jongeren, dat is het doel van de drie techniekhubs in de regio Stedendriehoek. 

‘Door scholieren daar te laten ontdekken en ervaren hoe leuk en belangrijk kennis van techniek en technologie is, kunnen ze een betere keuze maken voor de juiste vervolgopleiding’, zegt Jan Haverkamp. Hij is namens het Platform Stedendriehoek programmamanager van Techniekpact Stedendriehoek en zorgt voor de connectie tussen de drie techniekhubs. 

Jan Haverkamp Programmamanager Techniekpact Stedendriehoek in NewTechPark Apeldoorn.

Innovatieve bedrijven ‘om de hoek’

‘Bedrijven zijn gevestigd op een industrieterrein waar jongeren meestal niet komen’, constateert Jan Haverkamp. ‘Daardoor hebben ze niet in de gaten wat voor innovatieve bedrijven er soms bij hen om de hoek te vinden zijn en wat voor interessante ontwikkelingen daar plaatsvinden. Dat is jammer, want onbekend maakt onbemind, waardoor jongeren niet voor een technische opleiding kiezen.’

Op de arbeidsmarkt is er juist een enorme vraag naar mensen met kennis van techniek en technologie. Krantenkoppen melden bijna dagelijks dat er een tekort is aan bijvoorbeeld installateurs van warmtepompen, zonnepanelen en elektrische laadpalen. Die roep om personeel geldt voor de hele techniekbranche. Het betekent ook dat goed opgeleide techneuten makkelijk een baan vinden met een goed salaris. Bovendien: in de techniek en technologie ben je nooit uitgeleerd; je kunt je altijd blijven ontwikkelen.

Attractieve tech-activiteiten

De drie techniekhubs, NewTechPark in Apeldoorn, TechniCampus Experience Center in Deventer en De Techniekfabriek in Zutphen, dichten de kloof tussen onderwijs en techniek en technologie met attractieve tech-activiteiten. Dat gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. 

‘Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen heeft basisscholen gevraagd Wetenschap & Techniek in het leerprogramma op te nemen’, zegt Jan Haverkamp. ‘De kunst is leerkrachten daarvoor enthousiast te maken en ze te ondersteunen, bijvoorbeeld met het Wetenschap & Techniek-kompas, een kort begeleidingstraject voor leerkrachten ontwikkeld door Tech Your Future.’

Levensechte werkplaatsen

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen in de techniekhubs terecht voor techniekprogramma’s in een levensechte werkplaats afgestemd op hun leerlingen. Dat gebeurt in NewTechPark bij TechnoDiscovery waar elk schooljaar verschillende techniekthema’s worden behandeld, denk aan duurzame energie en recycling van materialen. Daar maken dit schooljaar ruim twintig basisscholen gebruik van en diverse vmbo’s. Zo’n honderdvijftig leerlingen gingen afgelopen najaar tijdens het Deventer TEC Festival op een creatieve manier met techniek aan de slag in het TechniCampus Experience Center.

Meisjes aan het samenwerken in TechnoDiscovery. Foto Fokke P. de Boer

Bruggenbouwer Techniekhubs

Jan Haverkamp ondersteunt en verbindt vanuit de Stichting Platform Techniek Stedendriehoek de drie techniekhubs. Deze inzet wordt ondersteund door de Cleantech Regio via de Regiodeal. De rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. ‘Mijn rol is die van bruggenbouwer, die helpt de techniekhubs tot bloei te brengen. Dat gebeurt op allerlei manieren, van overleggen organiseren, lesbrieven en materialen leveren tot aan hand- en spandiensten bij activiteiten.’

Zeven Werelden van Techniek

Als programmamanager schrijft Jan Haverkamp ook plannen en dient die in bij subsidieverstrekkers, zoals de provincies Gelderland en Overijssel. Via de Cleantech Regio zijn gelden aangevraagd voor de drie techniekhubs via de Regiodeal van het rijk. Onder de titel Plek voor Techniek, zorgt Jan Haverkamp voor de connectie tussen de techniekhubs. Ze werken alle drie met de Zeven Werelden van Techniek, waar Mens & Gezondheid, Energie, Water & Veiligheid, Wonen, Werken & Verkeer en Digitaal, Media en Veiligheid er enkelen van zijn.

Specifieke tech-thema’s

‘Elke techniekhub richt zich daarnaast op enkele specifieke thema’s, die in de regio spelen’, verklaart Jan Haverkamp. ‘Zutphen bijvoorbeeld, besteedt extra aandacht aan warmte- en koudeopslag, domotica en energietransitie, daar kunnen de andere twee techniekhubs hun voordeel mee doen.’

De techniekhubs bevinden zich alle drie in een andere fase. NewTechPark is in 2019 van start gegaan, het TechniCampus Experience Center hield dit najaar het TEC Festival en De Techniekfabriek is bezig met de verbouwing van de locatie. Jan Haverkamp en de drie managers van de techniekhubs komen regelmatig bij elkaar. ‘Daarbij wisselen we ideeën en ervaringen uit. Bijvoorbeeld over samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs en het opzetten van lesprogramma’s. Zo leren de techniekhubs van elkaar.’

Gepubliceerd op
23 december 2022
Tekst
Francien van Zetten
Fotografie
Fokke P. de Boer
Heeft u een mooie technische innovatie of technisch initiatief?
Lever ons content aan en ontvang daarvoor 'free publicity' via Tech Gelderland!